Το StoryPlay® είναι ένα σύγχρονο, evidence based θεραπευτικό μοντέλο, το οποίο δίνει στον θεραπευτή ή τον επαγγελματία την δυνατότητα, να χρησιμοποιεί δημιουργικές προσεγγίσεις για θεραπεία, επίλυση προβλημάτων, προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη. 

Η Dr. Joyce Mills, για πάνω από δύο δεκαετίες, δημιούργησε και διαρκώς επεκτείνει το StoryPlay® , διευρύνοντας το μοντέλο του Play Therapy που βασίζεται στις αρχές του Milton Erickson. Το StoryPlay® χρησιμοποιεί ως βάση τις μεταφορές, την αφήγηση ιστορίας και το παιχνίδι, μαζί με τις αρχές του μοντέλου της θεραπευτικής ύπνωσης του Milton Erickson, τις διδασκαλίες των ιθαγενών, για να σχεδιάσει κάποιος τις θεραπευτικές του προσεγγίσεις και να τις εφαρμόσει κατάλληλα.

Είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο, για κάθε θεραπευτή, ανεξαρτήτως αρχικής προσέγγισης, καθώς και για κάθε επαγγελματία που δουλεύει με παιδιά και γονείς.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα Story Play

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας-θεραπευτές, οποιασδήποτε προσέγγισης (ομιλητικής θεραπείας ή και δημιουργικής θεραπείας), ψυχολόγους, παιδίατρους, ψυχίατρους και παιδοψυχίατρους, παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας, που αναζητούν δημιουργικούς τρόπους επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης.

Επίσης, απευθύνεται σε Coaches, στελέχη επιχειρήσεων και υπαλλήλους, που αναζητούν νέους τρόπους και δημιουργικές προσεγγίσεις, προκειμένου να μειώσουν το στρες, να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες και να φέρουν χαρά και δημιουργικότητα στον χώρο εργασίας.

Επιπλέον, το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν γονείς, που θα ήθελαν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ξεπεράσουν δυσκολίες, άγχη και φόβους, και να μεγαλώσουν ψυχικά δυνατά και χαρούμενα παιδιά.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε 8 πεντάωρες συναντήσεις, συνολικά 40 ώρες.

Προκειμένου οι συμμετέχοντες να πιστοποιηθούν στο Level I και να έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στο Level II, θα πρέπει να εφαρμόσουν το μοντέλο σε 30 ώρες δουλειάς με τον πληθυσμό που δουλεύουν και να κάνουν τουλάχιστον 5 εποπτείες. Επίσης, θα χρειαστεί να γράψουν ένα σύντομο case study, 2.000 λέξεων, όπου δείχνουν τον τρόπο που εφάρμοσαν το μοντέλο και τα αποτελέσματα που έφεραν.

Δείτε στο εξειδικευμένο portal εκπαίδευσης στην ψυχολογία και την ψυχική υγεία, αναλυτικές πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STORY PLAY

Έναρξη Προγράμματος : 15 Οκτωβρίου 2022 | Φορέας Διοργάνωσης: Play Therapy Greece.