• «Έτσι είμαι εγώ!» Πόσες φορές έχετε ακούσει αυτή τη φράση; Πόσες φορές την είπατε ή θελήσατε να την πείτε; Πόσες φορές ακούσατε ή είπατε αυτές τις τρεις λέξεις σαν δικαιολογία για τις πράξεις σας, τις σκέψεις σας και τα συναισθήματά σας;

  • Σε μια γενική τοποθέτηση, θα έλεγε κανείς ότι στην περίπτωση της ιστριονικής ή δραματικής διαταραχής προσωπικότητας γίνεται λόγος ουσιαστικά για μια τάση υπερβολικής επίδειξης συναισθημάτων. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, υποστηρίζεται ότι η παρούσα διαταραχή εμφανίζεται περισσότερο στον παγκόσμιο γυναικείο πληθυσμό και λιγότερο στον ανδρικό.

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ