• Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τον ορισμό της θετικής ψυχολογίας, την τρέχουσα κατάσταση, τον ρόλο της και τις προοπτικές της. Αρχικά, δίνεται ένα σύντομο ιστορικό γίγνεσθαι του κινήματος της θετικής ψυχολογίας.

  • Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην έρευνα με θέμα: H επίδραση του άγχους και της ηλικίας στην εξουθένωση μεταξύ νέων και μεγαλύτερων ενηλικών.

  • Όλοι γνωρίζουν το Σύνδρομο της Στοκχόλμης, όταν οι όμηροι αναπτύσσουν μια συμπάθεια και συμπόνια προς τους απαγωγείς τους.

  • • Αθλητές που υποφέρουν σιωπηλά και στρέφονται στην ψυχολογική υποστήριξη ως έσχατη λύση.  Oι αθλητικοί παράγοντες ή προπονητές θα στραφούν σε έναν αθλητικό ψυχολόγο, αναζητώντας μια γρήγορη λύση στις μεγάλες δυσκολίες.

    • Η μονόπλευρη παρουσίαση  των αθλητών  σαν παράδειγμά ψυχικής ανθεκτικότητας, παρότι  τα τελευταία χρόνια πλυθαίνουν οι αθλητές που μιλούν ανοιχτά για το βαρύ ψυχολογικό φορτίο που αθλητισμού και τις ψυχολογικές διαταραχές από τις οποίες υποφέρουν.

    • Παρερμηνείες που δημιουργούν τα μέσα ενημέρωσης, ανεπάρκειες της αθλητικής ψυχολογίας αλλά και tη διστακτικότητα αθλητών και προπονητών να αναζητήσουν υποστήριξη. 

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε για τα άρθρα της εβδομάδας, για σεμινάρια και άλλες δράσεις που αφορούν αποκλειστικά την Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία.

Ενδιαφέροντα