Ακρόαση άρθρου......

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τον ορισμό της θετικής ψυχολογίας, την τρέχουσα κατάσταση, τον ρόλο της και τις προοπτικές της. Αρχικά, δίνεται ένα σύντομο ιστορικό γίγνεσθαι του κινήματος της θετικής ψυχολογίας.

Στη συνέχεια δίνεται ο ορισμός της θετικής ψυχολογίας και αναλύεται η τρέχουσα κατάσταση της θετικής ψυχολογίας.

Η θετική ψυχολογία μπορεί να ειπωθεί ότι βρίσκεται σε σταυροδρόμι στην ανάπτυξή της με διάφορους τρόπους. Εξετάζονται μερικές από τις προκλήσεις και τις αποφάσεις που πιθανότατα θα διαμορφώσουν το μέλλον της. σε επόμενη φάση υπάρχουν εικασίες για διάφορα σενάρια για το μέλλον της θετικής ψυχολογίας.

Αν και αυτές οι δυνατότητες είναι θεωρητικές, είναι δυνατόν να βοηθήσουν τα άτομα που συνδέονται με το κίνημα της θετικής ψυχολογίας να σκεφτούν αρκετά πώς θέλουν το κίνημα να εξελιχθεί και να δυναμώσει.

Για τον λόγο αυτό, θα εξεταστούν πολλά βασικά θέματα που αφορούν τη θετική ψυχολογία, καθώς και μερικές από τις κύριες κατευθυντήριες αρχές για τη μελλοντική ανάπτυξη και εξέλιξη του κινήματος.

Ορισμός/Ιστορικό Γίγνεσθαι

Η προέλευση της θετικής ψυχολογίας ανάγεται στην προεδρική ομιλία του Martin E. P. Seligman το 1908 στην Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία.

Μετά από μια τυχαία συνάντηση μεταξύ του Seligman και του Caikszentmihalyl κατά τη διάρκεια των διακοπών τους το 1997 ο Seligman αναγνώρισε ότι η ψυχολογία είχε σε μεγάλο βαθμό αδιαφορήσει για τις δύο πιο σημαντικές αποστολές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου: τη θεραπεία ψυχικών ασθενειών και την ευρύτερη βοήθεια όλων των ανθρώπων στη καθημερινή τους ζωή (Seligman, 1999).

Η Θετική Ψυχολογία προέκυψε ως αποτέλεσμα μιας σειράς παγκόσμιων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και ιστορικών αλλαγών. Πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η ψυχολογία ασχολούνταν τόσο με την πρόληψη και θεραπεία ψυχολογικών διαταραχών, όσο και με την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ωστόσο, η ψυχολογία επικεντρώθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στην κατανόηση και τη θεραπεία της ψυχοπαθολογίας (Σταλίκας & Μυτσκίδου, 2011).

Εξειδικευμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας .
Διαχείριση Social Media, Διαφήμιση στη Google, Υποστήριξη Επαγγελματικής Ιστοσελίδας, Προβολή στο PSYCHOLOGY.GR, χτίσιμο διαδικτυακού brand...

Έχουν δοθεί κατά καιρούς διάφοροι ορισμοί της θετικής ψυχολογίας. Μερικοί από αυτούς είναι οι ακόλουθοι:

«Το πεδίο της θετικής ψυχολογίας σε υποκειμενικό επίπεδο αφορά πολύτιμες υποκειμενικές εμπειρίες: την ευημερία και ικανοποίηση για το παρελθόν, την ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον και την ευτυχία για το παρόν. Σε ατομικό επίπεδο, πρόκειται για θετικά ατομικά χαρακτηριστικά: την ικανότητα για αγάπη και κλίση προς το επάγγελμα, το θάρρος, τη διαπροσωπική ικανότητα, την αισθητική ευαισθησία, την επιμονή, τη συγχώρεση, την πρωτοτυπία, την πνευματικότητα, το υψηλό ταλέντο. Σε επίπεδο ομάδας, πρόκειται για τις αστικές αρετές και τα ιδρύματα που οδηγούν τα άτομα να αναπτύξουν την υπευθυνότητα, την καλή ανατροφή, τον αλτρουισμό, την ευγένεια, τη μετριοπάθεια, την ανεκτικότητα και την εργασιακή ηθική» (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).

«Η θετική ψυχολογία είναι η μελέτη των συνθηκών και οι διεργασίες που συμβάλλουν στην άνθηση ή τη βέλτιστη λειτουργία ανθρώπων, ομάδων και θεσμών» (Gable & Haidt, 2005).
Με την ίδρυση της Διοίκησης Βετεράνων (1946) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας (1947), η ψυχολογία είχε γίνει κυρίως ένα θεραπευτικό πεδίο βασισμένο σε ένα μοντέλο ασθένειας. Με αυτή την πραγματικότητα, ο Seligman σκόπευε να ξεκινήσει μια αλλαγή στην εστίαση της ψυχολογίας προς μια πιο θετική ψυχολογία (Seligman, 1999).

Η ομάδα του Εξειδικευμένου Βιβλιοπωλείου Ψυχολογίας προτείνει : Θετική ψυχολογία και ψυχοθεραπεία, ένα συλλογικό έργο για την επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης ευτυχίας.

Μια σειρά συναντήσεων στο Μεξικό από ερευνητές που θα μπορούσαν να συλλάβουν την πρώιμη ανάπτυξη της θετικής ψυχολογίας, καθώς και την ίδρυση της Διευθύνουσας Επιτροπής Θετικής Ψυχολογίας, επέδρασσαν καταλυτικά στην προσπάθειά του. Ο Μάρτιν Σέλιγκμαν ίδρυσε τη Θετική Ψυχολογία στην Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία ως απάντηση στην σχεδόν αποκλειστική εστίαση της Ψυχολογίας στις παθολογικές πτυχές της ζωής.

Ο στόχος της Θετικής Ψυχολογίας είναι να αποκαλύψει, να κατανοήσει και να ενισχύσει τους παράγοντες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να ευδοκιμήσουν και να λειτουργήσουν βέλτιστα ως άτομα, ομάδες και κοινότητες (Gable & Haidt, 2005).

Στις Σκιές του έρωτα: τα μάτια που με κοίταξαν
Μια υπαρξιακή προσέγγιση για τις σχέσεις, τον έρωτα, την αγάπη, τον σεξουαλικό πόθο.
Συγγραφέας: Πέτρος Θεοδώρου, Εκδόσεις: PSYCHOLOGY.GR

Έτσι, η Θετική Ψυχολογία εστιάζει στη μελέτη των «φυσιολογικών» ικανοτήτων και χαρακτηριστικών των ανθρώπων συλλέγοντας και ενώνοντας ανόμοιες θεωρίες και ερευνητικά ευρήματα σχετικά με το τι κάνει τη ζωή να αξίζει τον κόπο και προάγοντας την έρευνα για την ευημερία (Martela & Sheldon, 2019).

Το Δίκτυο Θετικής Ψυχολογίας, το οποίο αργότερα μετατράπηκε σε Κέντρο Θετικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα αυτού, όπου έλαβε χώρα η πρώτη Σύνοδος Θετικής Ψυχολογίας στην Ουάσιγκτον.

Επιπλέον, στα επτά χρόνια μετά την κεντρική ομιλία του Seligman, υπήρξαν αρκετές δημοσιεύσεις θετικής ψυχολογίας, ειδικά τεύχη περιοδικών με παραρτήματα και ο σχηματισμός περιφερειακών δικτύων θετικής ψυχολογίας σε όλο τον κόσμο (Seligman, 2005).

Σημαντικοί Εκπρόσωποι της Θετικής Ψυχολογίας

Η θετική ψυχολογία φαίνεται να έχει τις ρίζες της τουλάχιστον στον William James, σύμφωνα με μια σειρά στοιχείων. Επιπλέον, η θετική και η ανθρωπιστική ψυχολογία έχουν σαφώς κοινούς στόχους και ενδιαφέροντα. Η κύρια διάκριση μεταξύ αυτών των δύο «κινημάτων» φαίνεται να είναι η προσήλωσή τους σε διαφορετικές ερευνητικές μεθοδολογίες.

Οι ανθρωπιστές προτιμούν πιο ποιοτικές μεθόδους για να αυξήσουν την πιθανότητα αξιολόγησης του ανθρώπου, ενώ οι θετικοί ψυχολόγοι προτιμούν πιο αυστηρές, ποσοτικές και αναγωγικές μεθόδους.
Η ενέργεια και οι μεγάλες προσπάθειες του Seligman και άλλων σημαντικών ερευνητών στον τομέα της θετικής ψυχολογίας έχουν εδραιώσει ξεκάθαρα την ανάπτυξή της.

Μια σύντομη εξέταση της ερευνητικής βιβλιογραφίας, ωστόσο, αποκαλύπτει ότι η θετική ψυχολογία δεν ξεκίνησε το 1997, το 1998, το 1999 ή το 2000 (Lopez et al., 2014).

Η Σχολή Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας είναι το θεμέλιο της θετικής ψυχολογίας. Ερευνητές της ανθρωπιστικής ψυχολογίας όπως ο Abraham Maslow, ο Carl Rogers και ο Erich Fromm έχουν αναπτύξει την έρευνα, την πρακτική και τη θεωρία σχετικά με την ευτυχία ή τη θετική πλευρά της ατομικής ζωής.

Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται και αναπτύσσεται στη συνέχεια από ειδικούς και επαγγελματίες της Θετικής Ψυχολογίας για να συνεχιστεί η αναζήτηση εμπειρικών γεγονότων και νέων φαινομένων για να επιβεβαιωθεί το έργο των ανθρωπιστών ψυχολόγων. Η Θεωρία του Αυτοκαθορισμού είναι μια από τις θεωρίες της Θετικής Ψυχολογίας (Linley & Alex, 2006).

Χωρίς αμφιβολία, ο Seligman και οι συνάδελφοί του έχουν συνεισφέρει σημαντικά στη μελέτη της ανθρώπινης αριστείας και της βέλτιστης λειτουργίας. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών και της επιρροής τους, πολλά σχετικά έργα έχουν ξεκινήσει για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τι κάνει τη ζωή των ανθρώπων πιο ικανοποιητική και να εντοπίσουμε τομείς προς βελτίωση. Πρωτεργάτης της θετικής ψυχολογίας θεωρείται εκτός από τον Seligman και ο Peterson (Seligman, 2002).

thetiki psychologia

Το επάγγελμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Από το 1998, η έρευνα για τους δείκτες ευημερίας βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο και η Θετική Ψυχολογία μπόρεσε να αναδείξει βασικές, «θετικές» έννοιες που προηγουμένως είχαν υπο-ερευνηθεί ή ξεχαστεί (Diener, 2009). Ωστόσο, το νέο κύμα της Θετικής Ψυχολογίας έχει δεχθεί κριτική για πρώιμα λάθη, όπως η μεγιστοποίηση των αρνητικών εμπειριών και χαρακτηριστικών (Ivtzan et al., 2018).

Ωστόσο, ως απάντηση στην κριτική που ασκήθηκε, ένα δεύτερο κύμα έρευνας της Θετικής Ψυχολογίας εμφανίστηκε με την πάροδο του χρόνου. Ο στόχος του δεύτερου κύματος είναι να χρησιμοποιήσει υπάρχοντα ευρήματα σχετικά με θετικές μεταβλητές ενσωματώνοντας επίσης αρνητικούς παράγοντες.

Η αναγνώριση της διαλεκτικής φύσης της ευημερίας είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του δεύτερου κύματος της έρευνας της Θετικής Ψυχολογίας (Ivtzan et al., 2018). Αυτή η άποψη υποστηρίζει ότι η ευτυχία και τα συστατικά της αποτελούνται από δύο αντίθετους πόλους, τον θετικό και τον αρνητικό, οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Με άλλα λόγια, το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο.

Ως αποτέλεσμα αυτού, το δεύτερο κύμα έρευνας της Θετικής Ψυχολογίας επικεντρώνεται στις ευεργετικές επιδράσεις τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών πλευρών της ανθρώπινης ύπαρξης, καθώς και στη σύνθεση και τη διαλεκτική τους σχέση (Ivtzan et al., 2018).

Η Θετική Ψυχολογία έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της στην Ελλάδα, επηρεάζοντας την έρευνα και την κλινική πράξη. Οι Έλληνες ερευνητές έχουν αφιερώσει τις δύο τελευταίες δεκαετίες μελετώντας τον ευεργετικό ρόλο των θετικών συναισθημάτων, χαρακτηριστικών και στάσεων στην εκπαίδευση, την ψυχική υγεία και το εργασιακό περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία ίδρυσε τμήμα Θετικής Ψυχολογίας.

Οι απόψεις των υποστηρικτών και των επικριτών της θετικής ψυχολογίας δύσκολα θα μπορούσαν να είναι πιο πολικές. Η συμφιλίωση τους αποτελεί πρόκληση, αλλά πρέπει να επιτευχθεί για να παρουσιαστεί μια ισορροπημένη άποψη στους επαγγελματίες της επαγγελματικής εξέλιξης.

Δεν παρέχει μια συνεκτική γενική θεωρία σταδιοδρομίας και εξέλιξης της σταδιοδρομίας. αλλά δεν είχε σκοπό να το κάνει αυτό. Ενώ ορισμένες από τις ενασχολήσεις του δεν είναι ούτε καινούργια στην ψυχολογία, ούτε καινούργια στη μελέτη της εξέλιξης της σταδιοδρομίας.

Η θετική ψυχολογία προσφέρει μια σαγηνευτική υπόσχεση ενάρετων κύκλων, με αυστηρές επιστημονικές μεθόδους για να την υποστηρίξουν αλλά παραμένει μια προβληματική προσφορά.

Η Θετική Ψυχολογία έδωσε αρχικά έμφαση στην ενίσχυση των θετικών στοιχείων του πελάτη και είχε μεγάλη οικονομική επιτυχία στις ΗΠΑ. Κάποιοι ψυχολόγοι από την Ευρώπη - κυρίως ο Λακάν στη Γαλλία - στηλίτευσαν αυτό το χαρακτηριστικό της κάνοντας την κριτική τους για την ουσιαστική ανικανότητα της ΘΨ να εκπληρώσει την "υπόσχεση ευτυχίας" στην οποία στήριζε τη δημοφιλία της. Οι ψυχολόγοι αυτοί με σύνθημα την επιστροφή στις Φροϋδικές αρχές της Ψυχολογίας δημιούργησαν μια Λακανική σχολή ψυχολογίας που στηρίζονταν σε μια επαν-ανάγνωση του Φρόιντ (Lacan, 2008).

Υπάρχουν δύο ουσιαστικές ανησυχίες σχετικά με τη συμβολή της θετικής ψυχολογίας στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας.

Πρώτον, παραμελεί τη δύναμη των κοινωνικοοικονομικών πλαισίων μέσα στα οποία αναδεικνύεται η βιωμένη εμπειρία της σταδιοδρομίας. Πράγματι, έχει ενσωματωμένες πολιτιστικές αξίες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμεύσουν για την ενίσχυση και την αναπαραγωγή άνισων δομών στην κοινωνία, εάν οι εφαρμογές της δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στο κοινωνικοπολιτικό τους πλαίσιο.

Δεύτερον, ο ενθουσιασμός των υποστηρικτών της οδήγησε σε συνταγές για ζωή και καριέρα που ξεπερνούν κατά πολύ την ασφαλή ερμηνεία της βάσης αποδεικτικών στοιχείων του. Στην πολύ συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμογών σε παρεμβάσεις εξέλιξης σταδιοδρομίας, η βάση αποδεικτικών στοιχείων είναι περιορισμένη και οι περισσότερες συνεισφορές στη βιβλιογραφία είναι προτάσεις που βασίζονται σε παρεκβολή από τη θεωρία ή από εφαρμογές σε άλλα πλαίσια. Η αποτελεσματικότητα των συνιστώμενων τεχνικών της όταν εφαρμόζεται σε πλαίσια εξέλιξης σταδιοδρομίας παραμένει σε μεγάλο βαθμό μη δοκιμασμένη (Dik et al., 2014).

Αν και μπορεί να είναι δελεαστικό, ιδιαίτερα στο ιδιωτικό ιατρείο, να προσελκύουμε πελάτες με υποσχέσεις «σταδιοδρομίας ευτυχίας», δεν υπάρχει (ή όχι ακόμη) μια υγιής βάση για τέτοιους ισχυρισμούς.

Ωστόσο, οι επαγγελματίες ανάπτυξης σταδιοδρομίας μπορεί να βρουν σε αυτήν την εκτενή βιβλιογραφία μερικά πολύτιμα πράγματα που πρέπει να αφαιρέσουν. Αντιπροσωπεύει γόνιμη πηγή καινοτόμων προσεγγίσεων στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, όπως ο εντοπισμός των δυνατών σημείων και η προώθηση θετικών συναισθημάτων και θετικών προσανατολισμών προς το μέλλον.

Η θετική ψυχολογία έχει δημιουργήσει εργαλεία αξιολόγησης, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν χρήσιμη στοχαστική συζήτηση με έναν πελάτη και είναι πιθανό να είναι καλοήθης, εφόσον η χρήση τους είναι συναινετική και συνεπής στο πλαίσιο θεώρησής της.

Η συστηματική μελέτη των θετικών εμπειριών έχει διευκολύνει τη χρήση της ευημερίας ως μεταβλητής αποτελέσματος που ενδιαφέρει την έρευνα σταδιοδρομίας. Ωστόσο, όταν εργάζεστε με άτομα, το προσωπικό περιεχόμενο των εμπειριών σταδιοδρομίας δεν πρέπει να παραμελείτε προς όφελος της μέτρησης απλών, διπολικών κατασκευών απλής κλίμακας.

Η πρόγνωση για τη θετική ψυχολογία μπορεί να είναι ότι, όπως πολλά κινήματα, θα συνεχίσει την πορεία της και θα συγχωνευθεί ξανά στην κυρίαρχη ψυχολογία. Εναλλακτικά, η πρόσφατη εμφάνιση ενός «δεύτερου κύματος» θετικής ψυχολογίας μπορεί να αντιμετωπίσει ορισμένες βασικές επικρίσεις, συγκεκριμένα τη σημασία μιας υγιούς ισορροπίας αρνητικού και θετικού συναισθήματος (Ivtzan et al., 2015; Lomas, 2016).

Οι ερευνητικές προσπάθειες σε ορισμένα από τα πεδία που συζητούνται σε αυτή την εργασία είναι επί του παρόντος πολύ δυναμικές (Grant, 2016). Ίσως αναμένουμε ότι αυτές οι τάσεις θα συνεχίσουν να δημιουργούν πολύτιμο υλικό για αρκετό καιρό ακόμη. Η θετική ψυχολογία μπορεί να εμπλουτίσει μια τεχνικά εκλεκτική προσέγγιση στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας και να δώσει μια γόνιμη εστίαση στην ευημερία, αλλά δεν είναι σε θέση να παρέχει μια ολοκληρωμένη, ολοκληρωμένη και ηθική βάση για πρακτική άσκηση.

Πιθανές μελλοντικές κατευθύνσεις της Θετικής Ψυχολογίας ως τομέα

Όταν εξετάζουμε το μέλλον της θετικής ψυχολογίας, βρίσκουμε ορισμένα βασικά ζητήματα που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν.

1. Συνδυασμός του θετικού και του αρνητικού. Ίσως το πιο σημαντικό, η ανάγκη να επιδιώξουμε την ενσωμάτωση και να διαδώσουμε το θετικό ψυχολογικό μήνυμα όσο το δυνατόν περισσότερο και ευρύτερα. Οι ψυχολόγοι έχουν κάνει σημαντικές προσπάθειες να τονίσουν τη σύνθεση του θετικού και του αρνητικού στη θετική ψυχολογία (Linley & Joseph, 2004), καθώς και να δείξουν πώς οι θετικές ψυχολογικές προσεγγίσεις μπορούν να ασχοληθούν τόσο με το τραύμα όσο και με τον πόνο και τα υπαρξιακά ζητήματα. Ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα είναι η ανάγκη θετικών ψυχολόγων να δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς της ψυχολογίας και άλλων επιστημών (Mikulincer & Shaver, 2005).

2. Αξιοποίηση των ιστορικών υπαρχουσών γνώσεων. Σίγουρα υπάρχουν πολλά που μπορούμε να μάθουμε με την επανεξέταση των προηγούμενων ανθρωπιστικών και υπαρξιακών ιδεών εξετάζοντας ποιες γνώσεις θα μπορούσαν να μας προσφέρουν σχετικά με την τρέχουσα αποστολή της θετικής ψυχολογίας (Mikulincer & Shaver, 2005). Η θετική ψυχολογία φέρνει μια ξεχωριστή ταυτότητα και μια νέα προοπτική στη μελέτη της βέλτιστης ανθρώπινης εμπειρίας, αλλά θα πρέπει να το κάνει με τρόπο που να βασίζεται σε ό,τι έχει προηγηθεί.

3. Ενσωμάτωση δεδομένων από διάφορα επίπεδα ανάλυσης. Μπορεί να μάθουμε πολλά προσπαθώντας να εξηγήσουμε πιο ολιστικά τα θετικά ψυχολογικά φαινόμενα, συνδυάζοντας βιολογικές γνώσεις από τη νευροεπιστήμη με ψυχολογικούς και κοινωνικούς δείκτες. Αυτός ο τύπος μελέτης έχει ήδη γίνει και αντιπροσωπεύει μερικές από τις μεγαλύτερες έρευνες της θετικής ψυχολογίας (Taylor, et al., 2000).

Έχοντας τα παραπάνω κατά νου, η θετική ψυχολογία θα πρέπει να έχει καλή επίγνωση του λάθους χωρίς τον απαραίτητο κριτικό προβληματισμό, και υποθέτοντας ότι μια θετική ψυχολογική θέση θα ήταν σωστή για όλους τους ανθρώπους. Η θετική ψυχολογία μπορεί να ανοίξει μια έντονη συζήτηση σχετικά με το τι είναι καλό και επιθυμητό, και υπό ποιες συνθήκες, και σε ποια πολιτισμικά περιβάλλοντα, ποιες ιστορικές περιόδους.

Κοιτάζοντας το μέλλον, η φιλοδοξία μας θα ήταν οι θετικοί ψυχολόγοι να μπορέσουν ακόμη και να ανακαλύψουν αρχές που ενώνουν διαφορετικές αντιλήψεις για το θετικό και το καλό, επιτρέποντας έτσι την κίνηση προς μια ταξινομική κατανόηση των θετικών ψυχολογικών φαινομένων που θα παρείχε μια μετα-θεωρητική βάση για τη βέλτιστη ανθρώπινη ύπαρξη.

Συμπεράσματα

Η ευτυχία, όπως έχει πει ο Αριστοτέλης εδώ και πολλούς αιώνες, είναι ο στόχος της ζωής. Επιπλέον, ο δέκατος τέταρτος Δαλάι Λάμα, που πιστεύει ότι η ευτυχία είναι ο σκοπός της ζωής, έχει δηλώσει ότι «...η ίδια η κίνηση της ζωής μας είναι προς την ευτυχία...». Η ευτυχία πολλές φορές παρεξηγείται επειδή αναφέρεται σε φευγαλέες στιγμές αισθήματος του καλού ή της ευχαρίστησης. Η ευτυχία, σύμφωνα με τον Δαλάι Λάμα και τον Αριστοτέλη, βασίζεται στην έννοια της ευδαιμονίας.

Η θετική ψυχολογία τονίζει τα δυνατά σημεία της ψυχολογίας και για τον λόγο αυτό διαφέρει από τη βασική φροϋδική προσέγγιση της ψυχολογία. Έχει διαπιστωθεί ότι η ενίσχυση της προσωπικής ευτυχίας συμβάλλει στη συλλογική ικανοποίηση. Με άλλα λόγια, η βελτίωση της ανθρώπινης ανάπτυξης είναι πράγματι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της εστίασης στην εκπαίδευση, τις ανθρωπιστικές επιστήμες, την υγεία και τη δημόσια πολιτική.

Η ευτυχία θεωρείται ως η ανθρώπινη άνθηση που είναι το αποτέλεσμα της καλλιέργειας μιας συνειδητής, σκόπιμης, ορθολογικής εφαρμογής των αρχών συμπεριφοράς προς την επιδίωξη της αριστείας που ευθυγραμμίζεται με τις μοναδικές ικανότητες κάθε ατόμου.

Η ευδαιμονία στη ζωή θεωρείται ότι είναι ο απώτερος στόχος της ζωής κάθε ανθρώπου. Επομένως αποτελεί το τέλος προς το οποίο στοχεύουν όλες οι άλλες μορφές συμπεριφοράς και είναι ένα από τα υψηλότερα αγαθά της ζωής. Η θετική ψυχολογία χρησιμεύσει ως βάση για έρευνα σχετικά με την άνθηση, τη θετική συναισθηματική δυναμική, τα δυνατά σημεία και τις αρετές του χαρακτήρα.

 

Βιβλιογραφία

Diener, E. S. (2009). The science of well-being: The collected works of Ed Diener. Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2350-6
Dik, B., Duffy, R. D., Allan, B. A., O'Donnell, M. B., Shim, Y., & Steger, M. F. (2014). Purpose and meaning in career development applications. The Counseling Psychologist, 43(4), 558-585. https://doi.org/10.1177%2F0011000014546872
Gable, S., & Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology? Review of General Psychology, 9(2), 104. https://doi.org/10.1037%2F1089-2680.9.2.103
Grant, A. (2016). The contribution of qualitative research to coaching psychology: Counting numbers is not enough, qualitative counts too. Journal of Positive Psychology, 12(3), 317-318. https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1262616
Ivtzan, I., Lomas, T., Hefferon, K., & Worth, P. (2015). Second wave positive psychology: Embracing the dark side of life. Routledge.
Ivtzan, I., Lyle, L., & Medlock, G. (2018). Second wave positive psychology. International Journal of Existential Positive Psychology, 7(2), 1-15. https://doi.org/10.4324/9781315740010
Lacan, J. (2008). My Teaching. Verso.
Linley, P., & Joseph, S. (2004). Positive psychology in Practice. Wiley.
Linley, S., & Alex, P. (2006). Positive Psychology: Past, Present, And (Possible) Future. Journal of Positive Psychology, 1(1), 3-16. https://doi.org/10.1080/17439760500372796

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Μπόχτης Κωνσταντίνος

konstantinos mpohtisΜπόχτης Κωνσταντίνος,
ΝD, BSc, MA