• Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας με ενήλικες και εφήβους που τραυλίζουν θέτει σε λειτουργία το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα (Κ.Κ.Ψ.Υ. ΒΔ/Τ.) της Θεσσαλονίκης για μία μόνο ημέρα, στις 22 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για τoν Τραυλισμό.

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ