Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, αναζητά ψυχολόγο.

 Άνοιξε η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων πρόσληψης Ψυχολόγων από το Υπουργείο Υγείας.

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοίνωσε την πρόσληψη, μεταξύ άλλων ειδικοτήτων, και ψυχολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενων Έργων με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ανίχνευσης επιδημικών εκρήξεων και εκτίμησης ατομικού κινδύνου μόλυνσης ιογενών ηπατιτίδων B και C και HIV λοίμωξης» και «Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων».

Ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης εργασίας Ορισμένου Χρόνου πενθήμερης, πεντάωρης απασχόλησης (ωράριο απασχόλησης 9:30 – 14:30) με την ειδικότητα Ιατρός - Ψυχίατρος ΠΕ, για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) του Συλλόγου.

IOM through the Project "Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS)" coordinates the management and operation of Safe Zones for unaccompanied children across mainland Greece in collaboration with relevant Authorities and Stakeholders.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας προσφέρει θέση εργασίας σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτης για την παροχή υπηρεσιών Κοινωνικού Λειτουργού, και ειδικότερα για την παροχή Συμβουλευτικής Σπουδών στο έργο με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δι.Πα.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας)» με έδρα τις εγκαταστάσεις του Δι.Πα.Ε. στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

Aνακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη  σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου με 14 άτομα που θα απασχοληθούν στο έργο με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας και  επέκταση της Γραμμής 10306 με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης για τον COVID19», στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του ως άνω έργου.

Ανακοινώνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με είκοσι εννέα (29) συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας και επέκταση της Γραμμής 10306 με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης για τον COVID-19»

google news iconΤο Psychology.gr είναι εγκεκριμένος εκδότης στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε πρόσβαση στην αρθρογραφία και άμεση ενημέρωση για έρευνες ψυχολογίας και θέματα ψυχικής υγείας: Psychology.gr - Google News

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ