Η ΑΜΚΕ « ΑΡΩΓΗ» Ν.Π.Ι.Δ. πρόκειται να καλύψει μια (1) θέση εργασίας για την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Λασιθίου με την ειδικότητα Ψυχολόγου ΠΕ, με ελάχιστη παραμονή 2 έτη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Αίτηση Υποψηφιότητας
  • Αντίγραφο Πτυχίου
  • Αντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
  • Επικυρωμένα πτυχία Ξένων Γλωσσών
  • Βεβαίωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Δίπλωμα Οδήγησης
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

Κατά την επιλογή θα ληφθεί υπόψη η ευαισθησία και η αγάπη στον άνθρωπο, η γνώση κοινωνικής και κοινοτικής ψυχιατρικής, η γνώση χρήσης ψυχομετρικών εργαλείων και η προηγούμενη εμπειρία σε ψυχιατρικό πλαίσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση στα Γραφεία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Λασιθίου που βρίσκεται στην Διεύθυνση: Δημοκρατίας 76, Άγιος Νικόλαος.

Καταληκτική ημερομηνία: 4/12/2015

google news iconΗ Πύλη Ψυχολογίας είναι εγκεκριμένος εκδότης (Publisher) στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε πρόσβαση στην αρθρογραφία και άμεση ενημέρωση για έρευνες ψυχολογίας και θέματα ψυχικής υγείας: Πύλη Ψυχολογίας - Google News

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

0
Shares