Το Σωματείο «ΙΚΕΛΟΣ» αναζητά Ψυχολόγο (1 θέση) για το νέο Κέντρο Ημέρας αυτισμού παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων - Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (περιοχή Πάτρα).

Δυνατότητα για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Ψυχολόγος

Προσόντα – δικαιολογητικά:

  • Βιογραφικό
  • Πτυχίο ψυχολογίας
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Γνώση αγγλικών
  • Γνώση χρήσης Η/Υ
  • Ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση σε συστημική ή γνωσιακή-συμπεριφορική προσέγγιση
  • Μεταπτυχιακό σε συναφές αντικείμενο (επιθυμητό)
  • Εμπειρία σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας (επιθυμητή)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο e-mail: hr@ somateio-ikelos.gr με τίτλο «Για τη θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ στο ΚΗ ΑΧΑΪΑΣ» έως και τις 15/04/2024.