Για την στελέχωση του προσωπικού του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους υποψηφίους να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μία (1) θέση Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Κριτήρια

 • Επίπεδο εκπαίδευσης Απόφοιτος Τμήματος Ψυχολογίας Π.Ε.
 • Απαιτείται Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Προϋπηρεσία: Θα συνεκτιμηθεί
 • Συστατικές επιστολές: Θα συνεκτιμηθούν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες
 • Γνώση ξένης γλώσσας: Θα συνεκτιμηθεί γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επαρκής γνώση-χρήση Η/Υ

Προϋποθέσεις

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 9ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Αντικείμενο της θέσης εργασίας Ψυχολόγου

 • Ψυχολογική εκτίμηση και αξιολόγηση περιστατικών
 • Λήψη αναπτυξιακού ιστορικού
 • Συμπλήρωση εντύπου υποδοχής
 • Ψυχοθεραπεία
 • Υποστηρικτικές & Συμβουλευτικές Συνεδρίες
 • Σχεδιασμός, σύνταξη, οργάνωση και υλοποίηση των θεσμικών, κοινοτικών εκπαιδευτικών/ερευνητικών σχεδίων δράσης του Κέντρου Ημέρας
 • Σύσταση της Θεραπευτικής Πολυκλαδικής ομάδας και οργάνωση της καθημερινής λειτουργίας της δομής
 • Εποπτεία του προγράμματος λειτουργίας της Μονάδας και των ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων των εξυπηρετουμένων που έχει καταρτίσει η Θεραπευτική Πολυκλαδική Ομάδα
 • Καθήκοντα διασυνδετικής στο δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας
 • Προβολή της δομής με επισκέψεις και ενημερώσεις σε φορείς
 • Σχεδιασμός και συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης και αγωγής στην κοινότητα (αρθρογραφία, ομιλίες, ομάδες γονέων
 • Σύνταξη μηνιαίου απολογισμού για την ειδικότητα του ψυχολόγου και σύνταξη μηνιαίου δελτίου παροχής στοιχείων των δραστηριοτήτων του Κέντρου Ημέρας
 • Σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού της Δομής

Έγγραφα

 • Συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο να επισημαίνεται επακριβώς η αιτούμενη θέση
 • Βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Διαδικασία Επιλογής

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία:

 • Την 4η Μαρτίου 2019, θα πραγματοποιηθεί προεπιλογή των αιτήσεων.
 • Θα ακολουθήσει η διαδικασία των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην διαδικασία επιλογής προσωπικού της αμκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αναρτημένη στην ιστοσελίδα του φορέα www.mkoapostoli.gr  Επιμέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την αμκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του φορέα για 10 ημέρες τουλάχιστον καθώς και σε έντυπο τοπικής εμβέλειας.

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 3 η Μαρτίου 2019.

Η αποστολή βιογραφικών, μαζί με το συνοδευτικό σημείωμα, θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την ένδειξη για τη θέση του Ψυχολόγου στο Κ.Η. Αργοστολίου