Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προκηρύσσει μία (1) θέση Ψυχολόγου.

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 16 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία). Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με διάρκεια υλοποίησης από 01/01/2019 έως και 30/06/2019, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία επιθυμούν να προσλάβουν έναν/μια ψυχολόγος για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο Καρά Τεπέ Λέσβου. Η εκτιμώμενη διάρκεια της συνεργασίας ορίζεται μέχρι και τις 31/12/2019.

Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Για την θέση του/της Ψυχολόγου:

Βασικές Αρμοδιότητες και Ευθύνες :

 • Λήψη ψυχολογικού ιστορικού (με τη συνδρομή διερμηνέα)
 • Παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης
 • Παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης σε επιζώντες/επιζώσες σεξουαλικής και έμφυλης βίας (SGBV)
 • Εκτίμηση και αντιμετώπιση των αναγκών του πληθυσμού και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής μέριμνας
 • Συνεργασία με τον επωφελούμενο πληθυσμό και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής μέριμνας
 • Συνεργασία με δίκτυο ανθρωπιστικών οργανώσεων και δημοσίων φορέων για πιθανή παραπομπή του περιστατικού σε κατάλληλες υπηρεσίες 
 • Διατήρηση αρχείου ψυχολογικών ιστορικών, αποτύπωση της εργασίας με στατιστικά στοιχεία και σύνταξη αναφορών
 • Συνεργασία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τον ψυχίατρο του κλιμακίου των ΓτΚ στη Λέσβο

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Ψυχολογίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντισμός
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

Δεξιότητες 

 •  Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης 
 • Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες

Επιθυμητά Προσόντα 

 • Καλή γνώση Γαλλικών
 • Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας

Ελάχιστες Προυποθέσεις Συμμετοχής

 • Βιογραφικό
 • Τίτλος σπουδών
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εργασιακή εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση και γενικά
 • Εθελοντισμός
 • Γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Γαλλικών
 • Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ 
 • Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας
 • Συμπλήρωση επισυναπτόμενης αίτησης με τεκμηρίωση για τη θέση εργασίας
 • Συμπλήρωση/υπογραφή φόρμας συναίνεσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων (επισυνάπτεται)

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής με την ένδειξη «Ψυχολόγος – Λέσβος», έως την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 18:00.