Το Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Another point of view, υπό την επιστημονική επιμέλεια της κας Κωνσταντίνας Αρβανίτη, διενεργεί συνεδρίες Ψυχοθεραπείας βασισμένες στο Γνωσιακό – Συμπεριφορικό μοντέλο σε εφήβους κι ενήλικες τα τελευταία έξι χρόνια στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Κέντρου μας, αναζητάμε έναν νέο συνεργάτη Ψυχολόγο – Ψυχοθεραπευτή.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Ψυχολογίας Ελληνικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
 • Τουλάχιστον 1 έτος επαγγελματική εμπειρία σε θεραπείες ενηλίκων κι εφήβων
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Απαραίτητη προϋπόθεση συνεργασίας: μπλοκ παροχής υπηρεσιών

Επιθυμητά προσόντα

Στις αρμοδιότητες του Ψυχολόγου - Ψυχοθεραπευτή περιλαμβάνονται

 • Διενέργεια ατομικών ψυχοθεραπευτικών συνεδρίων και συνεδριών συμβουλευτικής σε ενήλικες & εφήβους
 • Διεξαγωγή ολοκληρωμένων και λεπτομερών ψυχολογικών εκτιμήσεων περιπτώσεων
 • Σχεδιασμός πλάνων ψυχολογικής υποστήριξης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του περιστατικού
 • Διαχείριση υποθέσεων και παρέμβαση στην κρίση
 • Συμμετοχή σε εποπτικές ομάδες εντός του Κέντρου
 • Διαχείριση υποθέσεων γραφειοκρατικού χαρακτήρα με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου

Προσφέρουμε

 • Συνεργασία σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο
 • Εποπτεία κι υποστήριξη στο θεραπευτικό έργο
 • Εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας
 • Πολύ καλές αμοιβές
 • Δυνατότητα εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων: karvaniti @anotherpointofview.gr | Τηλ. Επικοινωνίας: 210.9350687