• Όσο κι αν φαίνεται οξύμωρο, η απομάκρυνση των τοξικών ανθρώπων από τη ζωή μας, είναι ξεκάθαρα μία πράξη φροντίδας και αγάπης προς τον εαυτό μας, και σε καμία περίπτωση μία πράξη σκληρότητας ή τιμωρίας του άλλου.

  • Η λέξη τοξικός έχει αποκτήσει περίοπτη θέση στο λεξιλόγιό σου τελευταία. Βρέθηκες με ένα τοξικό πρόσωπο, σε ένα τοξικό περιβάλλον, σε μια τοξική σχέση. Είσαι θύμα τοξικότητας.

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ