Καλώς ήρθατε στις «Προσωποκεντρικές Ρίζες», στο πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από τους πατέρες της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης Carl Rogers, Charles Devonshire και Alberto Zucconi!

Στο πρόγραμμα που για πρώτη φορά το 1989, διοργάνωσαν και προσέφεραν στην Ελλάδα οι ιδρυτές του ICPS (τότε Ινστιτούτο Προσωποκεντρικής Προσέγγισης Ελλάδος), Πόλλυ Ιωσηφίδη, Ιούλιος Ιωσηφίδης και Charles Devonshire, θεσπίζοντας επισήμως την Προσέγγιση στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Ευρώπης.

Στο πρόγραμμα που εγκρίθηκε από το American Psychοlogical Association (A.P.A.), ως πρόγραμμα κατάρτισης ψυχολόγων στη συγκεκριμένη Προσέγγιση και εισήγαγε τη βιωματική εκπαίδευση στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία στη χώρα μας.

Στο πρόγραμμα που έμελλε να γίνει το πρώτο Μεταπτυχιακό Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα (έτος έγκρισης από το University of Strathclyde, 1992) και στο οποίο έχει εκπαιδευτεί σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων Προσωποκεντρικών επαγγελματιών.

Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Προσωποκεντρικές Ρίζες είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, ολοκληρωμένο Πρόγραμμα εκπαίδευσης και ειδίκευσης στην Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία, που παραμένει σταθερό στις ρίζες και τις αξίες της κλασικής Προσωποκεντρικής Προσέγγισης, έτσι όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον Carl Rogers, ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύει και εξοικειώνει τους εκπαιδευόμενους με τις νέες εξελίξεις και τις «φυλές» στο χώρο της Προσέγγισης.

Ακολουθώντας τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας (EAP), της εταιρίας που εκπροσωπεί 128 οργανισμούς από 41 Ευρωπαϊκές χώρες και, πάνω από 120.000 ιδιώτες ψυχοθεραπευτές, το Πρόγραμμα εκτείνεται πλέον σε τέσσερα χρόνια και περιλαμβάνει τόσο θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση, όσο και προσωπική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την καλλιέργεια της ταυτότητας του Ψυχοθεραπευτή.

Πρόκειται για ένα από τα τελευταία εγχειρήματα της συνιδρύτριας του ICPS, Πόλλυς Ιωσηφίδη, στο οποίο με μεράκι και την εμπειρία 35 ετών στο αντικείμενο, ενσωμάτωσε όλα τα στοιχεία μιας άρτιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπεία, πιο ευέλικτης όμως από τις ακαδημαϊκές προβλέψεις του αντίστοιχου Μεταπτυχιακού του ICPS. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και των απαιτήσεων της EAP, χορηγείται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας (ECP).
Δομή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη. Περιλαμβάνει, σχεδόν 900 ώρες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ προβλέπονται 600 ώρες πρακτικής και 150 ώρες εποπτείας. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται σε Σαββατοκύριακα, καθώς και σε εντατικά τριήμερα, τετραήμερα και πενθήμερα στα πλαίσια ομάδας και περιλαμβάνουν διαλέξεις, παρουσιάσεις, εργαστήρια, ασκήσεις προσομοίωσης κ.α.

Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων γίνεται σε επίπεδο 360°. Δηλαδή, μια συνεχής διαδικασία κατά τη διάρκεια του προγράμματος, που περιλαμβάνει αυτοαξιολόγηση του ίδιου του εκπαιδευόμενου, ανατροφοδότηση από τους συν-εκπαιδευόμενους, αξιολόγηση / ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές και τους επόπτες, καθώς και από τον επικεφαλής του Προγράμματος.

Η αξιολόγηση γίνεται, μεταξύ άλλων, μέσω:

  • Προσωπικού Πλάνου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης που σχεδιάζει κάθε εκπαιδευόμενος,
  • Της ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμετοχής κατά τις ώρες εκπαίδευσης,
  • Ομαδικών και ατομικών εργασιών και παρουσιάσεων,
  • Συγγραφής, παρουσίασης και ανάλυσης ενός Case Study σε μορφή Τελικής Εργασίας.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Στο Πρόγραμμα αυτό έχουν εκπαιδευτεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί, κοινωνιολόγοι, υπεύθυνοι ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού κ.α.

Ως εκ τούτου, απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιημένο τίτλο Ψυχοθεραπευτή, όσο και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να ενσωματώσουν στις δραστηριότητες τους την Προσωποκεντρική Προσέγγιση.
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Ημερομηνία Έναρξης: Νοέμβριος 2015
Διάρκεια Προγράμματος: 4 Έτη Μερική-Φοίτηση
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
Ημέρες Διδασκαλίας: Σαββατοκύριακα & Εντατικά
Τύπος Προγράμματος:
Ευέλικτο (flexible) προγραμμα,
Διαθέσιμες Θέσεις: 15

Κριτήρια Εγγραφής

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ψυχολογία ή σε ανθρωπιστική ή άλλη επιστήμη, από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή άλλο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Υπό προϋποθέσεις γίνονται δεκτοί κάτοχοι αντίστοιχων πιστοποιητικών εκπαίδευσης και κατάρτισης από διεθνείς φορείς σε σχετικούς τομείς (ψυχολογία, συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία κτλ).
Hλικία άνω του 24ου έτους.

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο IELTS 5.5.
Σε προσωπική συνέντευξη, οι υποψήφιοι καλούνται να υποστηρίξουν την ικανότητά τους να παρακολουθούν μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου, ενώ παράλληλα πρέπει να διαθέτουν ωριμότητα, εμπειρία ζωής και ετοιμότητα για προσωπική ανάπτυξη.

Επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής κτλ είναι επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη.

Για τους αποφοίτους πανεπιστημιακών σπουδών εκτός της Ψυχολογίας, προσφέρονται συμπληρωματικά μαθήματα στο ICPS. Ο αριθμός και τα θέματα των μαθημάτων καθορίζονται κατά περίπτωση.
Επιπλέον Πληροφορίες - Διαδικασία Αίτησης

Επιπλέον πληροφορίες και αιτήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διαθέσιμες από το:

Τμήμα Εγγραφών - ICPS
Φιλικών 56Α, 121 31, Περιστέρι, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30.210.64.56.564-5,
Fax: +30.210.64.54.982