Το ICPS σε συνεργασία με το psychology.gr προσφέρει 3 υποτροφίες ύψους 50% των διδάκτρων στους fans του Ε-Psychology στο Facebook που θα κάνουν share το συγκεκριμένο post και θα δηλώσουν το ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του προγράμματος!

Ξεκινά για 9η συνεχή χρονιά, το συναρπαστικό Τριπλό Πιστοποιητικό στο Coaching που θα σε εκπαιδεύσει στην "Τέχνη της Ανθρώπινης Εξέλιξης".

140 ώρες εκπαίδευσης και πρακτικής εφαρμογής, σε ένα πρόγραμμα με ολιστική προσέγγιση και 3 πιστοποιητικά από διεθνείς φορείς!

- Corporate Coach U - Ο οργανισμός που καθιέρωσε το Coaching στις ΗΠΑ.
- American Management Association - Ο μεγαλύτερος φορέας εκπαίδευσης στελεχών παγκοσμίως.
- MDI International - Το κέντρο εκπαίδευσης και ανάπτυξης mentoring και coaching της Αυστρίας.

Εκπαίδευση στο ερωτηματολόγιο συμπεριφορών και στάσεων Everything DiSC - το ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι ετησίως!
Εκπαίδευση στο DRIVE του Daniel Pink - Η εκπληκτική αλήθεια για το τι παρακινεί τους ανθρώπους!
Εκπαίδευση στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση για το χτίσιμο της σχέσης με τον πελάτη

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΑΡΞΗ: 14 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα