Το Athens Synthesis Centre  σας προσκαλεί στο συνέδριο με θέμα Δημιουργικότητα και Κοινωνική Ευθύνη, το 10ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας που θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2021 μέσω της πλατφόρμας zoom.

Συνέδριο Συνθετικής Ψυχοθεραπείας

Το θέμα του συνεδρίου προκύπτει από το πώς η δημιουργικότητα ενσωματώνεται στη συνθετική ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Είναι γεγονός ότι όσοι εργάζονται στα θεραπευτικά επαγγέλματα λαμβάνουν μεγάλη ικανοποίηση από τη δουλειά τους, ωστόσο υπάρχει περίπτωση εξάντλησης.

Οι θεραπευτές δίνουν τόσα πολλά στους άλλους και συχνά έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες ιστορίες και καταστάσεις, που μπορούν να οδηγήσουν σε εξουθένωση (burn out) ή κόπωση συμπόνιας (compassion fatigue).

Προσφέροντας τόσα πολλά σε άλλους, οι περισσότεροι επαγγελματίες θεραπευτές δεν δίνουν προτεραιότητα στην δική τους αυτοφροντίδα.

Η αυτοφροντίδα είναι πολύ σημαντική εάν θέλουμε να συνεχίσουμε να βοηθούμε τους άλλους ανθρώπους, καθώς και να ζούμε τη ζωή μας με πάθος, χαρά, πληρότητα και αυτοπραγμάτωση.

Το ψυχοθεραπευτικό έργο

Επιπλέον, το ψυχοθεραπευτικό έργο δεν πραγματοποιείται σε κενό. Το ψυχοθεραπευτικό έργο επηρεάζεται από το κοινωνικό, πολιτικό, οικολογικό και οικονομικό πλαίσιο. Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι έχει και μια φιλοσοφική διάσταση.

Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τον αντίκτυπο της πολιτικής διάστασης στη σχέση του πελάτη-θεραπευτή, αναπτύσσοντας ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, οικολογικά και πολιτισμικά ζητήματα μπορούν να ενσωματωθούν στη θεωρία και την πράξη, εντοπίζοντας και αμφισβητώντας τις δυσμενείς διακρίσεις σε όλα τα επίπεδα και πέρα από το επάγγελμά μας, προκαλώντας δράσεις, ξεκινώντας καμπάνιες και επιχειρώντας να επηρεάσουμε τις πολιτικές διεργασίες.

Για περισσότερες λεπτιμέρειες ανατρέξτε στην κεντρική σελίδα του Συνεδρίου Συνθετικής Ψυχοθεραπείας ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο

Link παρακολούθησης συνεδρίου: Συνέδριο Συνθετικής Ψυχοθεραπείας.