Ένας κύκλος ομιλιών/διαλέξεων επικεντρωμένος στην πρακτική εφαρμογή και τις προκλήσεις των επαγγελματιών του χώρου.

Το σημείο όπου τέμνονται οι επιστήμες της Ψυχολογίας και της Ειδικής Αγωγής, αναλύουν εμπειροι επαγγελματίες της χώρας μας και θα δίνουν το απόσταγμα των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, αλλά και τις προτάσεις τους για την διαχείριση περιστατικών!

Ο κύκλος απευθύνεται, κατά προτεραιότητα, σε τελειόφοιτους τμημάτων Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών, Φιλολογικών και παρεμφερών Σχολών, καθώς και σε νέους επαγγελματίες του χώρου

Η ανακοίνωση για την Διάλεξη Μαθησιακές Δυσκολίες και ο Ρόλος του Σχολείου

Με χαρά ανακοινώνουμε την διοργάνωση της δεύτερης ενότητας του μεγάλου κύκλου διαλέξεων: «Η Ψυχολογία της Ειδικής Αγωγής» που θα διεξαχθεί στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών -ICPS με συντονιστή τον Δρ. Η.Βασιλείου.

Η ενότητα αυτή θα διεξαχθεί στις 29 Μαρτίου, 18:30-20:30 με την κα Π. Κονιστή.

Θέμα της «οι Μαθησιακές Δυσκολίες και ο Ρόλος του Σχολείου».

Βασικοί άξονες διάλεξης:

  • τα είδη και η κατηγοριοποίηση των μαθησιακών δυσκολιών
  • εκπαιδευτική αξιολόγηση Vs Διαγνωστική αξιολόγηση,
  • ο ρόλος του σχολείου που αφορά στον εντοπισμό δυσκολιών που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης
  • τα βήματα που ακολουθούνται από τον εντοπισμό ως τη διάγνωση και οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.645.65.65

Εκδήλωση ενδιαφέροντος