Το Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία: Συστημική, Αφηγηματική και Διαλογική-Συνεργατική προσέγγιση, ΚΕΔΙΒΙΜ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στη Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία του Τμήματος Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ διοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Πολυπλοκότητα και Ευαλωτότητα ως στοιχεία της σχεσιακής στάσης στην ψυχοθεραπευτική πρακτική».

Προσκεκλημένες ομιλήτριες:

Sylvia London & Irma Rodriguez
Teaching Faculty of Houston Galveston Institute (co-founder Harlene Anderson)
and Taos Institute (co-founder Kenneth Gergen)-
Συνεργατικές-Διαλογικές Πρακτικές στην Ψυχοθεραπεία
Επιστημονική Υπεύθυνη: Φιλία Ίσαρη, Καθ. Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. ΕΚΠΑ

Ημέρα και Τόπος Διεξαγωγής
Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 • ώρες 10.00 - 14.00 στη διεύθυνση στη διεύθυνση Θόλου 5 Πλάκα, Παλαιό Πανεπιστήμιο.

Είσοδος ελεύθερη | Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας | Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Εγγραφή: psychotherapy.cce.uoa.gr (πατήστε στο πεδίο Ανοιχτή Εκδήλωση)

Η Ανοιχτή Εκδήλωση θα μεταδίδεται και διαδικτυακά.

Οι θέσεις για τη δια ζώσης παρακολούθηση έχουν καλυφθεί και διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν μόνο για εξ' αποστάσεως συμμετοχή.

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την ημερίδα διαδικτυακά μέσω zoom.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη διεύθυνση:  Psychotherapy.cce.uoa.gr

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ

To Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Κ.Π.Α.) αποτελεί Ανεξάρτητη Ακαδημαϊκή Μονάδα η οποία παρέχει προγράμματα επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης ενηλίκων με βάση την ανάπτυξη της επιστήμης και τις μεταβολές που επιφέρει στη δομή της απασχόλησης, τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες.

Το Ε.Κ.Π.Α. είναι πρωτοπόρο στην εκπαίδευση και στην έρευνα.

Η νέα γνώση που παράγεται στο ίδρυμα από την διεθνώς αναγνωρισμένη εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού διοχετεύεται μέσω των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρέχοντας τις πλέον έγκυρες, αναγνωρισμένες και πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες συμβάλλοντας στη συμπλήρωση και επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων επιστημόνων, επαγγελματιών και εν γένει του ανθρώπινου δυναμικού και στην ανάπτυξη της χώρας.

Η υψηλή ποιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων διασφαλίζεται τόσο από την άρτια επιστημονική συγκρότηση και εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτών οι οποίοι είναι καθηγητές του Πανεπιστημίου, αλλά και επιστήμονες και καταξιωμένοι επαγγελματίες , όσο και από την υιοθέτηση των πιο σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, μεθόδων και εργαλείων, καθώς και τη παροχή συμβατικού και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος, βασισμένο στις πλέον σύγχρονες γνώσεις.

Οι νέες γνώσεις και δεξιότητες, τα προσόντα του μέλλοντος και οι ειδικότητες με προοπτική αποτελούν τον βασικό άξονα των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ε.Κ.Π.Α., με γνώμονα τη ζήτηση στην αγορά εργασίας από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους.

Τα προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών κατευθύνσεων και επαγγελματικών τομέων αιχμής. Προσφέρονται πάνω από 800 προγράμματα αξιοποιώντας διαφορετικές μεθόδους: διά ζώσης, εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη), μέσω ειδικής πλατφόρμας και κατάλληλα προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού και διαδικασιών, που αποδεσμεύουν από τον χώρο και τον χρόνο και μικτής μεθόδου με συνδυασμό διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ε.Κ.Π.Α., εκπαιδεύει ετησίως πάνω από 20.000 χιλιάδες πολίτες παρέχοντας πιστοποιητικά Επιμόρφωσης, Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τη σφραγίδα και το κύρος του αρχαιότερου Πανεπιστημίου της Χώρας.