Ακρόαση άρθρου......

Ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των ψυχολόγων, εδώ και δεκαετίες, αφορά στην ίδρυση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.


Στην κατεύθυνση αυτή,  στις 9 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ), κ. Νίκου Μακρή, της Tαμία της Εταιρείας, κας Ευγενίας Γεωργάκα, και του Υφυπουργού Ψυχικής Υγείας, κ. Δημήτρη Βαρτζόπουλου, παρουσία της Νομικού Συμβούλου και του Διευθυντή του γραφείου του.

Αρχικά, ο Υφυπουργός έθεσε τα σημαντικά θέματα που αφορούν την ρύθμιση και την άσκηση του επαγγέλματος των ψυχολόγων.

Ο Πρόεδρος και η Ταμίας της ΕΛΨΕ παρουσίασαν τις προτάσεις της Εταιρείας, οι οποίες εστιάζονται στην ίδρυση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που θα καλύπτει το σύνολο των ψυχολόγων και θα διευθετεί τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια συνεργασία που θα ενισχυθεί τα επόμενα διαστήματα με στόχο την επίτευξη κοινού στόχου.

Λίγα Λόγια για την ΕΛΨΕ

Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 ως μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία. Στόχος της ΕΛΨΕ είναι η προαγωγή της επιστήμης της Ψυχολογίας με την υποστήριξη του ερευνητικού έργου στη Ελλάδα, τη διάχυση τεκμηριωμένης γνώσης στο κοινό και τη διάδοση ψυχολογικών υπηρεσιών που ενδυναμώνουν την ψυχική υγεία, ευεξία, λειτουργικότητα και ανάπτυξη ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων.

Η Εταιρεία επιδιώκει να είναι κοινωνικά παρούσα και να προάγει την επιστήμη της Ψυχολογίας, ιδιαίτερα μέσω της εκπροσώπησής της σε εθνικούς και διεθνείς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και σε Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές κοινωνικού ενδιαφέροντος.

H EΛΨΕ έχει 13 Κλάδους που καλύπτουν πλήθος επιστημονικών πεδίων της Ψυχολογίας.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Γκαλτέμης Αλέξανδρος

gkaltemis alexΤμήμα Σύνταξης της Πύλης Ψυχολογίας.
Μετάφραση ξενόγλωσσου περιεχομένου, επιμέλεια άρθρων.