Ο θεραπευτής ως άτομο είναι όργανο με πρωτογενή επίδραση στο θεραπευτικό εγχείρημα. Οι ακαδημαϊκές ικανότητες των συμβούλων, όπως είχαν αξιολογηθεί όταν σπούδαζαν και η επιτυχία τους ως θεραπευτές δεν έχουν ανάλογη σχέση. Όλοι εφόσον αποφοίτησαν έχουν αποκτήσει τις βασικές πνευματικές ικανότητες για να είναι σύμβουλοι.

Όμως, τα υψηλά ακαδημαϊκά επιτεύγματα δεν εγγυώνται τη μεγάλη συμβουλευτική αποτελεσματικότητα. Ακόμα και σύμβουλοι που έχουν την ίδια κατάρτιση, την ίδια εμπειρία, την ίδια εποπτεία και παρόμοια προφίλ πελατών δε σημαίνει ότι έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα και την ίδια επιτυχία στη δουλειά τους.

Η απόφαση για εκπαίδευση στη συμβουλευτική είναι ένα σημαντικό εξελικτικό στάδιο και πολλοί την ξεκινούν σε ώριμη ηλικία, σίγουρα πάντως μετά από ώριμη σκέψη και όχι επιπόλαια. Μπορεί λόγω ενασχόλησης με άλλα επαγγέλματα όπως κοινωνικοί λειτουργοί, νοσοκόμοι, εκπαιδευτικοί  να τους ελκύει το συμβουλευτικό μέρος της δουλειάς τους. Επίσης, άτομα που τα ίδια κάνουν προσωπική θεραπεία μπορεί να αποφασίσουν να εκπαιδευτούν στη συμβουλευτική.

Από τα βασικά προσόντα των συμβούλων είναι εκτός άλλων η αγάπη, το ενδιαφέρον και το νοιάξιμο για τον άνθρωπο, η ικανότητα να είναι παρών παρά τα όσα μπορεί να συμβαίνουν στη ζωή του, η δυνατότητα να αποδέχεται τους άλλους και να δείχνει σεβασμό και ευαισθησία στις αξίες του πελάτη, η καλή αντιληπτική ικανότητα και η ικανότητα να μπορεί να αποστασιοποιείται όταν τελειώνει η συνεδρία και να μην παίρνει τα θέματα των πελατών μαζί του.

Πολύ σημαντικό ρόλο κατέχει και η ικανότητα να βιώνουν και να κατανοούν τόσο τα δικά τους συναισθήματα όσο και των πελατών.

Ο στόχος του θεραπευτή είναι να επιτευχθεί «θεραπευτική συμμαχία» με τον πελάτη και βασικά στοιχεία προς αυτό το σκοπό είναι η δημιουργία συναισθηματικού δεσμού μεταξύ συμβούλου και πελάτη, η συμφωνία ως προς το αίτημα και το σκοπό της θεραπείας και η κατανόηση του τρόπου δουλειάς για να επιτευχθεί το έργο και του θεραπευτικού πλαισίου.

Με δεδομένη τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου, ο Σύμβουλος δεν υιοθετεί μια γενικευμένη συμπεριφορά για όλες τις περιπτώσεις. Κάθε θεραπευτής αναπτύσσει το δικό του στυλ και ο θεωρητικός προσανατολισμός πέφτει στο περιθώριο. Αυτό που μένει στην επιφάνεια είναι μια μοναδική προσωπικότητα που συνδυάζει τέχνη και δεξιότητα. 

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Βίκυ Κάουλα - Ψυχοθεραπευτής

Βίκυ Κάουλα: έχει επιβεβαιωθεί από το Psychology

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον επαγγελματικό κατάλογο ειδικών παρέχονται από τους ίδιους τους ειδικούς, κατά την εγγραφή τους στο σύστημα. Όταν βλέπετε την ένδειξη «έχει επιβεβαιωθεί από το Psychology”, σημαίνει ότι το Psychology έχει ελέγξει, με email, τηλεφωνικά ή/και με λήψη των σχετικών εγγράφων, τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Ότι ο ειδικός είναι υπαρκτό πρόσωπο.
  • Ότι τα πτυχία οι τίτλοι και οι εξειδικεύσεις που αναφέρει είναι αληθινά.
  • Ότι οι πληροφορίες που αναφέρει ισχύουν.

Η Βίκυ Κάουλα έχει λάβει εκπαίδευση στη Συμβουλευτική, στο Συστημικό Σκέπτεσθαι, στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Προσέγγιση και στο Life & Business Coaching. Eίναι επίσης απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Ειδικεύεται στον τομέα των σχέσεων, της επικοινωνίας, της αυτογνωσίας, καθώς και στη χάραξη στόχων σε όλους τους τομείς της ζωής...