• Η εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, για αυτό και η θεραπεία της χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Η θεραπεία μπορεί να αρχίζει, αλλά δεν τελειώνει απλά με τη διακοπή της χρήσης.

  • Το μέλλον του ΚΕΘΕΑ συζητιέται έντονα το τελευταίο διάστημα εξαιτίας των αλλαγών που επιχειρούνται στο οργανωτικό του μοντέλο από την κυβέρνηση. Οι συγκεκριμένες αλλαγές χαρακτηρίζονται από τη νέα διοίκηση του ΚΕΘΕΑ ως αναδιοργάνωση ενώ από τους εργαζόμενους, απερχόμενα μέλη του ΔΣ και τις οικογένειες των θεραπευόμενων ως διάλυση των βασικών δομών του.

  • Μια νέα αρχή για το ΚΕΘΕΑ σηματοδοτεί η κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας του, σε εφαρμογή της ΠΝΠ, δεν καταργείται κανένα θεραπευτικό πρόγραμμα ούτε θεραπευτική κοινότητα, σχολιάζει η διοίκηση του ΚΕΘΕΑ με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο, σύμφωνα με τα οποία «πέφτουν τίτλοι τέλους» στο ΚΕΘΕΑ.

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ