Φορέας: Ιατρική Παρέμβαση

Θέσεις: Ένας (1) Κοινωνικός Λειτουργός Μερικής Απασχόλησης

Έδρα: Αθήνα

Διάρκεια Σύμβασης: 7 μήνες

Σύντομη περιγραφή του φορέα:

Η ιατρική παρέμβαση ιδρύθηκε στην Αθήνα στις 8 Μαρτίου 2004. Είναι αστική εταιρεία με διακριτικό τίτλο "Ιατρική Παρέμβαση - Medical Intervention (Medin)" και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό. Παρέχει επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. Κεντρικός στόχος της είναι να συνδράμει ώστε να αντιμετωπιστούν βασικά προβλήματα επιβίωσης όπως φαγητό, στέγη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πρόσφυγες, μετανάστες, αλλά και θύματα διακρίσεων και κοινωνικών αποκλεισμών, μπορούν να βοηθηθούν από την οργάνωσή μας, για να διεκδικήσουν το αυτονόητο:

Το Δικαίωμα στη Ζωή και την Αξιοπρέπεια

Τα μέλη μας είναι γιατροί, νοσηλευτές και πολίτες με διάθεση εθελοντικής προσφοράς. Όλοι εμείς που στηρίζουμε αυτή την οργάνωση πιστεύουμε στην προσφορά. Πιστεύουμε ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Το είδαμε να συμβαίνει άλλωστε μέσα σ’ αυτά τα δεκαπέντε χρόνια δραστηριοποίησής μας. Οι προσπάθειές μας αποδίδουν καρπούς, γεγονός που μας κινητοποιεί ακόμη περισσότερο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει:

Καθήκοντα Κοινωνικού Λειτουργού

 1.  Συμμετοχή στην ομάδα υποδοχής ασυνόδευτου ανήλικου σε συνεργασία με το προσωπικό της ομάδας
 2. Ενημέρωση του ανήλικου σχετικά με τη λειτουργία της δομής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εντός και εκτός αυτής.
 3. Διεξαγωγή ατομικής συνέντευξης.
 4. Κατάρτιση ατομικού σχεδίου φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του ασυνόδευτου ανήλικου.
 5. Λήψη και διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού του ασυνόδευτου ανήλικου κατά τη διαδικασία υποδοχής
  του στη δομή και κοινωνική αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το οικογενειακό περιβάλλον
  του παιδιού, την κατάσταση στη χώρα καταγωγής του ή στη χώρα προέλευσης και τις συνθήκες που βίωσε
  μέχρι την είσοδό του στη δομή.
 6. Παραπομπή του ωφελούμενου παιδιού στον ψυχολόγο της δομής, εφόσον εκτιμάται ότι το παιδί χρειάζεται
  ψυχική υποστήριξη, ή σε δομές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται
  αναγκαίο βάσει της υγείας του παιδιού.
 7. Αξιοποίηση προς όφελος των ωφελούμενων οποιασδήποτε υπηρεσίας και πηγής, ή οποιουδήποτε
  προγράμματος κοινωνικής, προνομιακής φύσης ή και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που
  διατίθεται από την τοπική κοινωνία ή δημόσιους φορείς.
 8. Τακτική επαφή με τους ωφελούμενους της δομής, ιδίως κατά την περίοδο προσαρμογής τους σε αυτή και
  κατά την προετοιμασία της αποχώρησής τους
 9. Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την κοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων παιδιών, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας, την ικανοποίηση αιτημάτων, την κάλυψη αναγκών.
 10. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
 11. Ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των ωφελούμενων παιδιών, ιδίως μέσω ανάπτυξης συνεργασιών και λειτουργικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία (συμμετοχή σε αθλητικούς συλλόγους ή εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης) και την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.
 12. Συνοδεία των ασυνόδευτων ανηλίκων εκτός δομής για διευθέτηση προσωπικών υποθέσεων που αφορούν το πλαίσιο προστασίας τους (π.χ. υπηρεσία ασύλου, νοσοκομεία, κλπ.).
 13. Υποστήριξη της συνεχούς ανάπτυξης των ικανοτήτων του ανηλίκου με στόχο τη σταδιακή αυτονόμησή του
  και την μετέπειτα ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση.
 14. Συγκρότηση εθελοντικών ομάδων εργασίας, συντονισμός και εποπτεία της άσκησης των καθηκόντων που
  αναλαμβάνουν οι εθελοντές στο πλαίσιο της λειτουργίας της δομής.
 15. Διανομή ιματισμού και ειδών ατομικής υγιεινής στους ωφελούμενους της δομής, ανάλογα με τις
  ανάγκες τους και σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό της δομής.
 16. Τήρηση αρχείου για τους φιλοξενούμενους της δομής από την είσοδό τους σε αυτήν έως την αποχώρησή τους, καθώς και τους ατομικούς φακέλους αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των ιατρικών ατομικών φακέλων.
 17. Συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό ανταλλάσσοντας πληροφορίες και σκέψεις για την ανάπτυξη
  κατάλληλων παρεμβάσεων.
 18. Δεν κάνει καμία χρηματική συναλλαγή με τους επωφελούμενους.
 19. Δεν μεταφέρει σε δικό του όχημα επωφελούμενους.
 20. Έχει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας/εχεμύθειας, την υποχρέωση δηλαδή να μην κοινοποιεί σε
  τρίτους οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία των επωφελουμένων.
 21. Συμμετοχή στις εποπτικές συναντήσεις της Οργάνωσης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Επαγγελματικό προφίλ προσωπικού, τυπικά και άτυπα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία (ελάχιστες
προϋποθέσεις):

Τυπικά Προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Κοινωνικού Λειτουργού
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Εγγραφή στο ΣΚΛΕ
 • Εξειδίκευση επιθυμητή
 • Επιθυμητή η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός χρόνου συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας ή Γαλλικής Γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στα πλαίσια της ομάδας.
 • Δεξιότητες οργάνωσης και εποπτείας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης.

Ατομικά Προσόντα:

Τα ατομικά προσόντα αφορούν όσους αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν κάποιο επιστημονικό ή τεχνικό ρόλο
μέσα στη Δομή. Για τη διασφάλιση αυτών λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για την
επιλογή του προσωπικού:

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Επικοινωνιακό προφίλ
 • Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, αμεροληψία, αντικειμενική κρίση
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια / εμπιστευτικότητα
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση)
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) το βιογραφικό τους και επιστολή
εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Κοινωνικού Λειτουργού μερικής απασχόλησης για την
στελέχωση της κοινωνικής υπηρεσίας» έως 13 Ιανουαρίου 2020.

Η Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα
ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.