Πωλείται ψυχομετρικό εργαλείο CTQ και επιστημονικά βιβλία που σχετίζονται με ψυχοθεραπεία & στατιστική.

Πωλείται ψυχομετρικό εργαλείο CTQ και επιστημονικά βιβλία ψυχολογίας

Αναλυτικά:

 1. Ψυχομετρικό εργαλείο Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), David P Bernstein - Laura Fink, 1998, Psychological Corporation.

  Complete kit: Includes manual and 25 Ready Score answer documents. The CTQ is a 28 item self-report inventory that can be administered to adults and adolescents to provide reliable, valid screening for a history of abuse and neglect in order to establish whether traumatic childhood conditions are a factor in your client's personal history. It is an effective, clinical tool, which can be administered in 5 minutes with 5 scales measuring: Physical abuse, Sexual abuse, Emotional abuse, Physical neglect, Emotional neglect. It includes a minimisation denial scale for detecting individuals who may be underreporting traumatic events and interpretative guidelines which allow for identification of three levels of severity of abuse, neglect (low, moderate, severe).

  Άριστη κατάσταση, σαν καινούργιο. Τιμή 130 ευρώ

 2. Yalom Irvin D. - Leszcz Molyn (2005) Theory and Practice of Group Psychotherapy, Fifth Edition. Ingram Publisher Services.

  Περιορισμένη υπογράμμιση, πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 25 ευρώ

 3. Gerald Corey (2004) Theory and Practice of Group Counseling (6th ed). Wadsworth.

  Πολύ περιορισμένη υπογράμμιση, πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 25 ευρώ

 4. Danny Wedding - Raymond J. Corsini (2004) Case studies in psychotherapy (4th ed). Brook/Cole--Thomson Learning.

  Άριστη κατάσταση, σαν καινούργιο. Τιμή 20 ευρώ

 5. Martin Kantor (2010) The Essential Guide to Overcoming Avoidant Personality Disorder. ABC-CLIO

  Άριστη κατάσταση, σαν καινούργιο. Τιμή 20 ευρώ

 6. Schuyler W. Huck (2004) Reading Statistics and Research (4th ed). Allyn and Bacon.

  Περιορισμένες υπογραμμίσεις / σημειώσεις, πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 15 ευρώ

 7. Πέτρος Λ. Ρούσσος – Γιάννης Τσαούσης (2006) Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες. Β' Αναθεωρημένη έκδοση. Ελληνικά Γράμματα.

  Περιλαμβάνει το συνοδευτικό CD. Ελάχιστες υπογραμμίσεις / σημειώσεις, πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 15 ευρώ

Διαθέσιμες φωτογραφίες κατόπιν επικοινωνίας.