Άνοιξε η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων πρόσληψης Ψυχολόγων από το Υπουργείο Υγείας.

Σκοπός της νέας εφαρμογής του Υπουργείου Υγείας (πατήστε στον ενεργό σύνδεσμο για να μεταβείτε στην εν λόγω εφαρμογή) είναι o εκσυγχρονισμός και η επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), καθώς και η αποτύπωση του αριθμού των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εργαστούν:

 • σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.),
 • στα Νοσοκομεία και κεντρικές υπηρεσίες των Δ.Υ.Πε,
 • στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία,
 • στο Ε.Κ.Ε.Α,
 • στον Ε.Ο.Φ,
 • στην Ε.Κ.Α.Π.Υ,
 • στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία,
 • στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.),
 • στην Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. (για το νοσοκομείο Θήρας, την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού & την κεντρική υπηρεσία, το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης Αποθεραπείας Κερατέας και τα Προ-αναχωρησιακά κέντρα),
 • στο Ε.Κ.Α.Β (κεντρική υπηρεσία /παραρτήματα),
 • στον Ο.Κ.Α.Ν.Α (κεντρική υπηρεσία/δομές & υπηρεσίες),
 • στο Κ.Ε.Θ.Ε.Α. (κεντρική υπηρεσία/δομές & υπηρεσίες)
 • και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (κεντρική υπηρεσία/περιφερειακές υπηρεσίες), εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της Δ.Υ.Πε στην οποία λειτουργούν.

Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή για την κατάθεση αιτήσεων από την Τρίτη 1.12.2020 στις 8:00 έως και την Τρίτη 8.12.2020 στις 24:00.

Διευκρινίζουμε ότι ΔΕΝ θα είναι επιλέξιμες όλες οι ειδικότητες για όλες τις θέσεις αλλά μόνο για τις θέσεις που έχουν πρόωρα εξαντληθεί από υποψηφίους, καθώς και για θέσεις για την κάλυψη νέων δομών του ΟΚΑΝΑ.

Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο Οδηγίες συμπλήρωσης αίστησης θα βρείτε τις Οδηγίες και άλλα χρήσιμα αρχεία, όπως το αρχείο με τίτλο «Σύνολο επιλέξιμων ειδικοτήτων και θέσεων - Δεκέμβριος 2020», το οποίο περιέχει τις θέσεις και τις ειδικότητες ανά ΥΠΕ που είναι επιλέξιμες/άγονες.