Η Κιβωτός του Κόσμου αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό για τη στελέχωση της δομής παιδικής προστασίας σε Πωγωνιανή & Κόνιτσα.

Περιγραφή ρόλου

Ο ρόλος και οι βασικές αρμοδιότητες του Κοινωνικού Λειτουργού της Κιβωτού του Κόσμου περιγράφονται ως εξής:

 • Αξιολόγηση, οργάνωση και υποδοχή παραπομπών – Νέες εισαγωγές
 • Εποπτεία δράσεων που σχετίζονται με τις βιολογικές οικογένειες
 • Συνεργασία με άλλα προγράμματα της Κιβωτού του Κόσμου όπου αυτό απαιτείται
 • Συνεργασία με δίκτυο υπηρεσιών και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και ευρύτερης κοινότητας,
 • Συνεργασία με εξωτερικούς θεραπευτές/συνεργάτες της Κιβωτού του Κόσμου (Ψ/Θ, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.α.) σε συνεργασία με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα και τα βασικά πρόσωπα φροντίδας των σπιτιών,
 • Εποπτεία, καταγραφή, διατήρηση και ενημέρωση αρχείου / φακέλων/ μητρώου,
 • Συμμετοχή στις θεσπισμένες ομάδες έργου όπως: παιδαγωγική, ομάδα απολογισμού προγραμματισμού σπιτιών, ολομέλειες κ.α., με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του πλαισίου,
 • Διαδικασίες έκδοσης και ανανέωσης νομιμοποιητικών και λοιπών εγγράφων των παιδιών,
 • Αντιπροσώπευση σε νομικές διαδικασίες σε συνεργασία με νομικό εκπρόσωπο,
 • Συμμετοχή σε πλάνο – διαδικασίες μετάβασης παιδιών,
 • Εποπτεία φοιτητών κοινωνικής εργασίας
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και στην υλοποίηση ψυχοεκπαιδευτικών δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη παιδιών και εφήβων σε συνεργασία με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα

Επιπροσθέτως, ενσωματώνονται στον ρόλο και τα παρακάτω αντικείμενα, για την Αναδοχή:

 • Συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης του εξατομικευμένου πλάνου του παιδιού
 • Διαχείριση Μητρώου Ανηλίκων (εγγραφή και τήρηση αρχείων)
 • Σε συντονισμό και συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα, αξιολόγηση πλάνου αποκατάστασης του παιδιού (είτε επανασύνδεση με βιολογική οικογένεια, είτε προοπτική της αναδοχής)
 • Εποπτεία και συμμετοχή στη διαδικασία αποκατάστασης παιδιού
 • Εποπτεία και υποστήριξη της διαδικασίας matching

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης-Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ή σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού ή/και άλλες δομές ψυχικής υγείας
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής του αντικειμένου
 • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας και δημιουργικό πνεύμα
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Εργασιακά

 • Τύπος απασχόλησης: Πλήρης
 • Ωράριο εργασίας: Κυλιόμενο (9:00- 19:00)
 • Έναρξη: Άμεσα
 • Διάρκεια σύμβασης: Προοπτική αορίστου χρόνου

Ο οργανισμός μας παρέχει:

 • ικανοποιητικές αποδοχές,
 • περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης στο αντικείμενο εργασίας
 • δυνατότητα κοινωνικής προσφοράς, με επίκεντρο τα παιδιά και τις οικογένειές τους, που μας έχουν ανάγκη!

Παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας στο hr @kivotostoukosmou.gr με τίτλο το όνομα της θέσης για την οποία πραγματοποιείτε αίτηση.