• Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού για την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης & συμβουλευτικής στους ωφελούμενους της Υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας.

  • Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά.

  • Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό για εργασία στην Εύβοια.

  • Ο Δήμος Λεβαδέων επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο πλαίσιο υλοποίησης του Στεγαστικού Προγράμματος ESTIA 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες Διεθνή Προστασία» που υλοποιεί η Κ.Ε.ΔΗ.Λ κατόπιν συμφωνίας επιδότησης με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

  • Η Άρσις – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά ένα (1) Κοινωνικό/ή Λειτουργό στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στο Σχιστό, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

  • Το Κοινωνικό Κέντρο στην Αθήνα προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού. Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά δίμηνη με δυνατότητα ανανέωσης.

  • Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία των δήμων, αλλά και τα Κοινωνικά Συσσίτια ειδικότερα, παρέχουν εδώ και αρκετά χρόνια τις πολύτιμες υπηρεσίες τους σε άτομα που πραγματικά έχουν ανάγκη. Όμως τις γιορτινές ημέρες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία, πολύ περισσότερο σε αυτό το διάστημα της πανδημίας και του εγκλεισμού, λόγω των περιοριστικών μέτρων για τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού.

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ