• Μηνιαίος κύκλος ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων που σκοπεύουν τόσο στην εκπαίδευση και την εξάσκηση όσο και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με της έννοιες της ενεργητικής επικοινωνίας, της διεκδικητικής συμπεριφοράς, της διαχείρισης του άγχους στις κοινωνικές περιστάσεις καθώς και την εύρεση του προσωπικού νοήματος μέσα από τις συντροφικές σχέσεις.

  • Το διαδικτυακό σεμινάριο του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν να οργανώνουν και να συντονίζουν ομάδες με ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ