Ζητείται Κοινωνικός Λειτουργός από τον Oργανισμό Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας “Πράξη Αγάπης” στη Θεσσαλονίκη.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες:

 • Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας
 • Συνεργασία με άλλες κοινωνικές οργανώσεις για την παραπομπή/μεταβίβαση των διαφόρων περιστατικών στις κατάλληλες υπηρεσίες
 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού και καταγραφή αναγκών
 • Διατήρηση αρχείου περιστατικών και κατάρτιση στατιστικών δελτίων
 • Χρήση ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής ιστορικού
 • Προγραμματισμός των κοινωνικών υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες, τα αιτήματα και τους στόχους του προγράμματος
 • Εκτίμηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών του πληθυσμού και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής αρωγής

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος ΑΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητες και Εμπειρία στον τομέα Κοινωνικής και Εταιρικής Ευθύνης εταιρειών και φορέων
 • Οργανωτικές Δεξιότητες
 • Πνεύμα Συνεργασίας και Ομαδικότητας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Εμπειρία σε συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες
 • Προηγούμενη Εργασιακή Εμπειρία
 • Εμπειρία στην σύνταξη αναφορών, ανάπτυξη έργων και στην χρήση εργαλείων παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων
 • Εμπειρία και ικανότητα στη διαχείριση περιστατικών υγείας

Παροχές

Παρέχεται πενθήμερη απασχόληση Δευτέρα - Παρασκευή 9πμ έως 5μμ, με ασφάλιση.

Υποβολή αιτήσεων στο: info @praxiagapis.gr