Το Κλινικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία που προσφέρει το Ινστιτούτο Λόγω Ψυχής απευθύνεται σε επαγγελματίες της ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να ειδικευτούν στο SANE-SystemAttachmentNarrativeEncephalon®, μια προσέγγιση που εμπλουτίζει τη σύγχρονη μετανεωτερική συστημική θεώρηση με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, την αφηγηματική ψυχολογία και τα σύγχρονα ευρήματα των νευροεπιστημών. Αυτή η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση εφαρμόζεται σε συνεδρίες με άτομα, ζευγάρια, οικογένειες, και ομάδες.

Ειδίκευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία του Λόγω Ψυχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, και αποτελείται από δύο κύκλους. Η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου οδηγεί σε πιστοποιητικό ειδίκευσης στη Συστημική Συμβουλευτική (θεωρία και εφαρμογές) ενώ η ολοκλήρωση του δεύτερου σε πιστοποιητικό κλινικής ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία.

Το πρόγραμμα είναι τετραετές (4ετές) και ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι τα τέσσερα (4) έτη που δύναται να παραταθεί ως τα 6 έτη προκειμένου να ολοκληρωθούν εκκρεμότητες. Στον χρόνο αυτό οι ειδικευόμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους, την πρακτική άσκηση και τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα ώρες προσωπικής θεραπείας.

Προθεσμία Δήλωσης Συμμετοχής: Αιτήσεις έως και 10-9-2020

Ενημερωθείτε λεπτομερώς για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Ειδίκευση στη Συστημική ψυχοθεραπεία

Θεματικές ενότητες πρώτου κύκλου

(Συνδυασμός εισηγήσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων)

 1. Βασικές έννοιες και εξέλιξη της συστημικής σκέψης. Από το νεωτερισμό στον μετανεωτερισμό.
 2. Σχολές συστημικής οικογενειακής θεραπείας. Ιστορική αναδρομή, σύγχρονες σχολές και τάσεις.
 3. Ατομική συστημική ψυχοθεραπεία.
 4. Θεραπείες ζεύγους.
 5. Ομαδική συστημική ψυχοθεραπεία.
 6. Ανθρώπινη και οικογενειακή ανάπτυξη: Κύκλος ζωής- Κρίσιμες μεταβάσεις.
 7. Εμπλουτίζοντας τη συστημική σκέψη (System), με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού (Attachment) και την αφηγηματική ψυχολογία (Narrative).
 8. Εγκέφαλος (Encephalon) και σχεσιακές θεραπείες. Ολοκληρώνοντας τον εμπλουτισμό: SANE
 9. Γενετικοί παράγοντες σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον (nature through nurture). Το ερώτημα της ιδιοσυγκρασίας.
 10. Θεωρίες προσωπικότητας και θεωρίες αλλαγής στις κυριότερες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις.
 11. Θεωρία αλλαγής και βασικές έννοιες στην εμπλουτισμένη συστημική ψυχοθεραπεία
 12. Στάδια και στόχοι στη βραχύχρονη και μακρόχρονη εμπλουτισμένη συστημική ψυχοθεραπεία
 13. Έρευνα και ψυχοθεραπεία- Ποιοτική μεθοδολογία (Α)

Θεματικές ενότητες δεύτερου κύκλου

(συνδυασμός εισηγήσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων)

 1. Η «ψυχική ασθένεια» και η ιστορία της. Γέννηση της ψυχοθεραπείας.
 2. Συστημική σκέψη και ψυχοπαθολογία
 3. Θεωρία συναισθηματικού δεσμού και ψυχοπαθολογία
 4. Ψυχοπαθολογία και σύγχρονες νευροεπιστήμες
 5. Παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας (resilience)
 6. Βασικά στοιχεία ψυχοφαρμακολογίας
 7. Σύγχρονες αφηγηματικές, διαλογικές και κοινοτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών
 8. Εισαγωγή στη συστημική διάγνωση.
 9. Μέσα αξιολόγησης του συναισθηματικού δεσμού και του συναισθηματικού κλίματος της οικογένειας
 10. Μέσα αξιολόγησης της αφήγησης
 11. Έρευνα και ψυχοθεραπεία- Ποιοτική Μεθοδολογία (Β)
 12. Δεοντολογία και ψυχοπαθολογία

Σε κάθε κύκλο περιλαμβάνονται: πρακτική άσκηση και εποπτεία

Εμπειρίες - Μαρτυρίες από προηγούμενους συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Λόγω Ψυχής

«…Επέλεξα αυτό το πρόγραμμα κυρίως επειδή προσέφερε μια διαφορετική, πιο εμπλουτισμένη, πιο φρέσκια προσέγγιση και οπτική στο χώρο της Συστημικής-Οικογενειακής Θεραπείας…»

«…Στο πρόγραμμα αυτό αξιολόγησα ως θετικό τα εξής κυρίως σημεία: ότι είναι ένα συνθετικό μοντέλο μέσα στο οποίο ο κάθε εκπαιδευόμενος θεραπευτής μπορεί να βρει τη ζώνη άνεσής του και να δημιουργήσει έναν πιο προσωπικό τρόπο παρέμβασης, αξιοποιώντας περισσότερο τα στοιχεία που νιώθει ότι του ταιριάζουν. Επιπλέον, η μάθηση είναι σε μεγάλο βαθμό και βιωματική, χρησιμοποιώντας την ενεργή συμμετοχή του εκπαιδευόμενου, την επαφή με κλινικά παραδείγματα, το roleplaying, την εποπτεία και τη διεργασία της ίδιας της εκπαιδευτικής ομάδας. Τέλος, η δυνατότητα παρακολούθησης μιας θεραπευτικής ομάδας μέσα στα πλαίσια της πρακτικής είναι πολύτιμη εμπειρία!...»

«..Στο πρόγραμμα αυτό αξιολόγησα ως θετικό τα εξής κυρίως σημεία: διάρθρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επάρκεια των εκπαιδευτών, προσήλωση στην έρευνα, κάλυψη μεγάλου όγκου τεχνικών και μεγάλη δεξαμενή βιβλιογραφικών πηγών που αφορούν τη θεωρία…»

«…Το πρόγραμμα αυτό με βοήθησε να εμπλουτίσω τη δουλειά μου με πλήθος ψυχοθεραπευτικών τεχνικών και να δομήσω μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για την προσέγγιση καθαυτή…»

«…Το πρόγραμμα ως τώρα με βοήθησε να:

 • κατανοήσω την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης εμπειρίας, να έχω μια στάση μεγαλύτερης κατανόησης και αποδοχής των ανθρώπινων συμπεριφορών

 • αποκτήσω βασικές δεξιότητες και χρήσιμες τεχνικές στη δουλειά μου ωςθεραπεύτρια

 • αξιοποιήσω ένα πλούσιο θεωρητικό πλαίσιο προσέγγισης των εμπειριών των Θεραπευόμενων…»

«…Στους εκπαιδευτές εκτίμησα περισσότερο το ότι είναι έμπειροι θεραπευτές που σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια και συνδέουν το θεωρητικό πλαίσιο με κλινικά παραδείγματα…»

«…Στους εκπαιδευτές εκτίμησα ότι είναι δάσκαλοι και φορείς γνώσεων και εμπειριών που εμπλούτισαν τη δική μου εμπειρία. Αυθεντικοί και ανθρώπινοι..»