Στην Ελλάδα υπάρχουν 1.500.000 νέοι, μαθητές, σπουδαστές, άνεργοι και όσοι θέλουν να αλλάξουν αντικείμενο, που χρειάζονται συστηματική επαγγελματική υποστήριξη για να βρουν τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους δρόμο.

Εκπαιδεύσου και εσύ στη σύγχρονη μεθοδολογία της συμβουλευτικής και στα αξιόπιστα ψυχομετρικά εργαλεία e-mellon και απέκτησε την Πιστοποίηση του Συμβούλου από το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ISON Psychometrica.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Πτυχιούχους Ανθρωπιστικών Σπουδών: Ψυχολόγους, Εκπαιδευτικούς, Μεταπτυχιακούς Σπουδαστές ΕΚΠΑ & ΑΣΠΑΙΤΕ, Συμβούλους HR και Πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών.

Θεματολογία σεμιναρίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

  • Θεωρητική θεμελίωση της Επαγγελμαιτκής Συμβουλευτικής
  • Χρήση και ερμηνεία Ερωτηματολογίων και Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Προσωπικότητας, Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και Συστοιχίας Τεστ Ικανοτήτων e-mellon
  • Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός για το Ελληνικό Σύστημα Εκπαίδευσης
  • Σύστημα εισαγωγής - Μηχανογραφικό Δελτίο
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Μεθοδολογία και εφαρμογή της Συνέντευξης Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Διαχείριση δύσκολων περιστατικών
  • Ανάπτυξη επιτυχημένων Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Πρακτική εφαρμογή σε πραγματικά περιστατικά

Χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, το οποίο εξασφαλίζει άδεια χρήσης των ψυχομετρικών τεστ της Ison Psychometrica και παρέχει προνόμιο έκπτωσης στην προμήθεια των τεστ.

Ενημερωθείτε λεπτομερώς για το Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ICON Psychometrica

Λίγα λόγια για την ISON Psychometrica

Η ISON Psychometrica ιδρύθηκε το 1991 και παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης, εκπαίδευσης και επικοινωνίας, βασισμένες στις σύγχρονες μεθόδους της εφαρμοσμένης ψυχολογίας που αφορούν στην διαμόρφωση και βελτίωση της ατομικής και συλλογικής συμπεριφοράς.

Ανταποκρινόμενη στην απαιτούμενη εμπιστοσύνη και τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της που σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα ως εργαζόμενο, με αποτελεσματικότητα σε κάθε είδους Οργανισμούς.

Εκτός από την παροχή υπηρεσιών Συστημικού Συμβούλου, η εταιρία είναι πρωτοπόρος στην έκδοση & διάθεση ψυχολογικών τεστ, στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό & τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, ενώ παράλληλα διοργανώνει εξειδικευμένες επαγγελματικές εκπαιδεύσεις για όλα τα αντικείμενα ενασχόλησής της.

Η ISON στα 30 χρόνια ύπαρξής της έχει αναπτύξει και εκδώσει πάνω από 25 ψυχομετρικά εργαλεία καθώς και την πλατφόρμα «isontests» η οποία είναι πρότυπη για την αυτόματη χορήγηση τεστ και την παραγωγή αποτελεσμάτων για σκοπούς Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Αξιολόγησης Προσωπικού.

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε πάνω από 20 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και εξακολουθεί να αναπτύσσεται στον τομέα της ψυχομετρίας, εξελίσσοντας τα εργαλεία της και τον τρόπο χορήγησης και παραγωγής αποτελεσμάτων διαρκώς.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος