Κατόπιν πολυετούς αναμονής κυκλοφόρησαν και στην Ελλάδα από τις εκδόσεις ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση σε συνεργασία με την Pearson Assessment Group, UK, οι κλίμακες αξιολόγησης της γενικής νοημοσύνης για εφήβους (16+ ετών) και ενήλικες, Wechsler Adult Intelligence Scale IV, Ελληνική Έκδοση.

Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε η δυνατότητα αξιολόγησης της γενικής νοημοσύνης για τους παραπάνω πληθυσμούς καθώς δεν κυκλοφορούσε επισήμως μεταφρασμένη, προσαρμοσμένη και σταθμισμένη ειδικά για τον ελληνικό πληθυσμό καμία κλίμακα. 

Οι κλίμακες του Wechsler (WAIS-IV) αποτελούν το πιο αξιόπιστο ψυχομετρικό εργαλείο παγκοσμίως για την αξιολόγηση της γενικής νοημοσύνης. Τα ευρύματα της εξέτασης παρέχουν πληθώρα πολύτιμων πληροφοριών για επιμέρους τομείς των γνωστικών και συμπεριφορικών διεργασιών όπως αυτοί μεταφράζονται στην καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου. 

Η δοκιμασία αποτελείται από 14 υπό κλίμακες. Η κάθε μία από αυτές αξιολογεί διαφορετικές πτυχές της γενικότερης νοητικής κατάστασης ώστε να υπάρχει μία ολοκληρωμένη κλινική και νευροψυχολογική εικόνα των ικανοτήτων αλλά και των πιθανών ελλείψεων του εξεταζόμενου.  Ο σχεδιασμος επιτρέπει τη σύγκριση ποικίλων ικανοτήτων του εξεταζόμενου και προσφέρει όχι μόνο ένα γενικό δείκτη νοημοσύνης αλλά και συγκεκριμένο IQ για λεκτικές και πρακτικές ικανότητες μέσω εναλλασσόμενων δοκιμασιών κατά την διάρκεια της εξέτασης. 

Εφτά κλίμακες αξιολογούν ακουστικές και λεκτικές ικανότητες (Λεξιλόγιο, Ομοιότητες, Αριθμητική, Μνήμη Αριθμών- Συγκέντρωση, Πληροφορίες, Κατανόηση, Σειροθέτηση Γραμμάτων- Αριθμών) ενώ οι υπόλοιπες οπτικό κινητικές/ πρακτικές (Συμπλήρωση Εικόνων, Κωδικοποίηση, Σχέδια με Κύβους, Συλλογισμοί με Σχήματα, Σειροθέτηση Εικόνων, Σύμβολα, Συναρμολόγηση Αντικειμένων).

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων αυτών γίνεται η μέτρηση της γενικής νοημοσύνης και λειτουργικότητας του εφήβου ή του ενηλίκου. Παράλληλα, οι κλίμακες αυτές ομαδοποιούνται σε τέσσερεις επιμέρους παράγοντες – τομείς γνωστικής λειτουργίας: γλωσσική ικανότητα, αντιληπτική οργάνωση, εργαζόμενη μνήμη και ταχύτητα της επεξεργασίας.

Η αξιολόγηση του WAIS-IV έχει μεγάλη κλινική – διαγνωστική αξία, διότι επιτρέπει να εντοπιστούν τομείς ανάπτυξης που εμφανίζουν ελλείψεις αλλά και αυτοί στους οποίους ο εξεταζόμενος ανταποκρίνεται με επιτυχία.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την επιλογή προσωπικού, σε δικαστικό πλαίσιο (ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες) ή όποιον άλλον επιθυμεί να αξιολογήσει με ακρίβεια και επιστημονικό τρόπο την γενική νοητική του κατάσταση.

Το γραφείο έχει εξασφαλίσει την επίσημη έκδοση του WAIS-IV για την αξιολόγηση όλων των ενδιαφερομένων. Η Δρ Τέσσα Χριστοδούλου PhD, είναι ειδικά εκπαιδευμένη στην χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία όλων των τεστ νοημοσύνης στα πλαίσια της 6 ετούς εξειδίκευσης της στο Institute of Psychiatry, King’s College London, UK. 

 

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Dr Αναστασία (Τέσσα) Χριστοδούλου: έχει επιβεβαιωθεί από το Psychology

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον επαγγελματικό κατάλογο ειδικών παρέχονται από τους ίδιους τους ειδικούς, κατά την εγγραφή τους στο σύστημα. Όταν βλέπετε την ένδειξη «έχει επιβεβαιωθεί από το Psychology”, σημαίνει ότι το Psychology έχει ελέγξει, με email, τηλεφωνικά ή/και με λήψη των σχετικών εγγράφων, τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Ότι ο ειδικός είναι υπαρκτό πρόσωπο.
  • Ότι τα πτυχία οι τίτλοι και οι εξειδικεύσεις που αναφέρει είναι αληθινά.
  • Ότι οι πληροφορίες που αναφέρει ισχύουν.

Κλινική και Δικαστική Ψυχολόγος -Νευροψυχολόγος. Διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Ιατρική. 
Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεύτρια.