find job01Με την υπ’ αρ. 3353/2015 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κρίνεται ότι για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με ψυχολόγους (κλάδος ΠΕ23 Ψυχολόγων) προηγούνται στους διορισμούς οι ψυχολόγοι που κατέχουν μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία (ειδικευμένοι) έναντι αυτών που δεν κατέχουν ειδίκευση (ανειδίκευτοι).

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε από τη δικηγορική εταιρεία Τσιλώνης-Βογιατζόγλου το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αρ. 3353/2015 Απόφασή του απέρριψε την Αίτηση Ακύρωσης είκοσι τεσσάρων ανειδίκευτων ψυχολόγων, οι οποίοι στρέφονταν κατά του υπουργείου και της διαδικασία προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων ψυχολόγων, κατά το μέρος που οι υποψήφιοι με μεταπτυχιακό τίτλο στη Σχολική Ψυχολογία προτάσσονται όλων των υπολοίπων ψυχολόγων για πρόσληψη ως αναπληρωτές ωρομίσθιοι Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Κατά της παραπάνω Αίτησης Ακύρωσης τριάντα τρεις Σχολικοί Ψυχολόγοι (ειδικευμένοι) άσκησαν Παρέμβαση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας διά της πληρεξουσίας δικηγόρου τους, Αυγής Βογιατζόγλου. Από την έναρξη της δικαστικής διαμάχης το καλοκαίρι του έτους 2012, με τεκμηρίωση υπερασπίστηκαν το δίκαιο και το αληθές σχετικά με την αναγκαιότητα της πρόταξης των Σχολικών Ψυχολόγων στις προσλήψεις.

Το ΣτΕ δέχθηκε τις θέσεις του υπουργείου και των Παρεμβαινόντων απορρίπτοντας όλα τα επιχειρήματα των μη ειδικευμένων ψυχολόγων. Η Παρέμβαση έριξε φως σε καίριας σημασίας νομικά και πραγματικά ζητήματα και συνετέλεσε στη διαμόρφωση του σκεπτικού και της δικανικής κρίσης του Δικαστηρίου.

Οπως ανακοίνωσε η δικηγόρος Αυγή Βογιατζόγλου τα βασικά σημεία της Απόφασης του ΣτΕ συνοψίζονται παρακάτω:

1. Είναι σαφής η βούληση του νομοθέτη, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να δώσει έμφαση στην ειδική εκπαίδευση των ψυχολόγων που θα προσληφθούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στις μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Η απαιτούμενη ειδική εκπαίδευση προβλέπεται τόσο από τον Νόμο για την άσκηση του επαγγέλματος των ψυχολόγων στην Ελλάδα, αλλά και ορίζεται στο Νόμο (Ν.1566/1985, άρθρο 35 παρ. 8) και είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στη Σχολική Ψυχολογία, το οποίο αποτελεί το ειδικό τυπικό προσόν διορισμού στις εν λόγω προσλήψεις.

2. Κατά τη διαδικασία πρόσληψης συντάσσονται ξεχωριστοί πίνακες: κύριοι πίνακες στους οποίους περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που διαθέτουν το ειδικό τυπικό προσόν της ειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία που απαιτεί ο νομοθέτης για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης και επικουρικοί πίνακες, όπου περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο στη Σχολική ή Ψυχολογία και των οποίων η σειρά κατάταξης γίνεται με βάση τα μοριοδοτούμενα κριτήρια.

3. Ο όρος «προτίμηση» που ορίζει ο Νόμος για τον μεταπτυχιακό τίτλο στη Σχολική Ψυχολογία σημαίνει πρόταξη στον πίνακα επιλογής και υπαγορεύεται από λόγο δημοσίου συμφέροντος. Είναι βέβαια επιτρεπτή η συμμετοχή και εκείνων που δεν έχουν ειδίκευση, αλλά οι κάτοχοι της ειδικεύσεως προηγούνται στους διορισμούς των μη κατόχων της ειδικεύσεως, οι οποίοι διορίζονται επικουρικά μόνον εφόσον εξαντληθεί ο πίνακας των ειδικευμένων ψυχολόγων.

Η Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τερματίζει την ανασφάλεια που βίωναν κάθε έτος οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων σχετικά με τη διαδικασία των προσλήψεών τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, αναδεικνύει σε όλη της την έκταση την αναγκαιότητα της ειδικής κατάρτισης στα σχολεία και της αντιστοίχισης των προσόντων με τις προδιαγραφές της οργανικής θέσης.

Η πρόταξη των Σχολικών Ψυχολόγων στην Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση αποτελεί πλέον και δικαστηριακή πραγματικότητα και ανοίγει το δρόμο στο επιστημονικό σωματείο της «ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» («Ε.Σxo.Ψ.Ε.») να κινηθεί θεσμικά για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την παροχή εξειδικευμένων ποιοτικών υπηρεσιών στους μαθητές της Ελλάδας. Η ανάπτυξη της σχολικής ψυχολογικής υποστήριξης της Εκπαίδευσης με βάση σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές και σύμφωνα με τις προτάσεις της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Διεθνούς Γραφείου Εκπαίδευσης είναι αναγκαία και στη χώρα μας :

Α) με την σύσταση κεντρικής υπηρεσίας Σχολικής Ψυχολογικής Υποστήριξης στο Υπουργείο.

Β) με τη μέριμνα για τους αναγκαίους διορισμούς και την τήρηση της νομιμότητας στις προσλήψεις με βάση τα προβλεπόμενα από τον νόμο τυπικά προσόντα διορισμού.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Συντάκτης στην Πύλη Ψυχολογίας - Psychology.gr
Μετάφραση, απόδοση ξενόγλωσσων άρθρων.
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr