Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική» που παρέχεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε βασικά θέματα που εμπίπτουν στις επιστημονικές περιοχές της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής, ειδικά σχεδιασμένα και επιλεγμένα από τον χώρο της Σχολικής Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί:

 • Στην κατανόηση της σημασίας της σχολικής ψυχολογίας και την εισαγωγή στη φιλοσοφία που διέπει τη συμβουλευτική στο σχολικό πλαίσιο,
 • Στην απόκτηση εισαγωγικών γνώσεων της θεωρίας και των τεχνικών της σχολικής ψυχολογίας,
 • Στην ευαισθητοποίηση σε θέματα ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών,
 • Στην κατανόηση, σε ένα πρώτο επίπεδο, των απαραίτητων δεξιοτήτων για την εφαρμογή της συμβουλευτικής και την αντιμετώπιση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον,
 • Στην απόκτηση εισαγωγικών γνώσεων σε θέματα ψυχοπαθολογίας παιδιών σχολικής ηλικίας,
 • Στην ευαισθητοποίηση σε θέματα αυτοπροσδιορισμού και ετερότητας που συναντώνται συχνά σε παιδιά σχολικής ηλικίας,
 • Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες στο σχολικό περιβάλλον.

Σε Ποιους Απευθύνεται το Πρόγραμμα:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολική Ψυχολογία – Συμβουλευτική» απευθύνεται σε:

 • Ψυχολόγους,
 • Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 • Αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών και επιστημών υγείας,
 • Όλους τους επιστήμονες που απασχολούνται ή πρόκειται να εργαστούν στο χώρο της εκπαίδευσης,
 • Γονείς, πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να επιμορφωθούν πάνω σε θέματα της Σχολικής Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής

Δομή προγράμματος: 

 • Εισαγωγή στην Σχολική Ψυχολογία
 • Διαφορετικότητα, Αυτοπροσδιορισμός & Πολυπολιτισμικότητα: Θέματα Συμβουλευτικής στο Σχολείο
 • Ενταξιακή/Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία: Βασικές Δεξιότητες Επικοινωνίας στο Σχολικό Περιβάλλον
 • Προβλήματα Προσαρμογής στο Σχολείο: Παρεμβάσεις
 • Ψυχολογικά Προβλήματα Μαθητών – Ψυχοεκπαιδευτικά Προγράμματα Παρέμβασης
 • Ενσυνειδητότητα (Mindfulness – Εφαρμογές στο Σχολείο
 • Πρόληψη & Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον
 • Προσωπική Ανάπτυξη & Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών
 • Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην Σχολική Ψυχολογία & τη Συμβουλευτική

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δία Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ.)

Μεταβείτε στο Portal Σπουδών Ψυχολογίας για αναλυτικές πληροφορίες : Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Σχολικής Ψυχολογίας & Συμβουλευτικής

Πληροφορίες: 

Διάρκεια προγράμματος: 515 ώρες/9 μήνες
Κόστος προγράμματος: 500€

Επικοινωνία: 

Γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: 24210.06366 (9:00 – 15:00)

Γραμματεία του προγράμματος:
6987053722 (Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 17:00)
24210-74738 (Τετάρτη – Σάββατο: 14:00 – 17:00)