Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ.Παύλο Πολάκη απέστειλε το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, σχετικά με το θέμα που προέκυψε για τις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον ευαίσθητο τομέα της Ειδικής Αγωγής.

Με την παρούσα επιστολή ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων – ΣΕΨ θα ήθελε να σας επισημάνει ορισμένα σημεία του άρθρου 17 περί Ειδικής Αγωγής του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, ΦΕΚ 3054 Β’/18.11.12, τα οποία κατά τη γνώμη μας θέλουν τροποποίηση, προκειμένου η μεταρρυθμιστική προσπάθεια του Κανονισμού του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου να καταστεί δίκαιη, αποτελεσματική και οικονομικά βιώσιμη τόσο ως προς τους πολίτες όσο και τους επαγγελματίες των διαφόρων ειδικοτήτων που εμπλέκονται .

 

Συγκεκριμένα:
1. Στην παράγραφο 2, τα εδάφια Β, Γ και Δ απαιτείται να εκσυγχρονιστούν προβλέποντας ίδιο αριθμό συνεδριών για όλες τις ειδικότητες. Δηλαδή, οι έως 8 συνεδρίες το μήνα για «ομαδική ή ατομική ψυχοθεραπεία ή θεραπεία συμπεριφοράς» να εξισωθούν με τις 15 συνεδρίες των υπολοίπων ειδικοτήτων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην εγγράφονται αλλά και να μην πραγματοποιούνται πλασματικές συνεδρίες, προκειμένου οι πολίτες να λαμβάνουν τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών για την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

2. Ταυτόχρονα, προκειμένου ο εκσυγχρονισμός αυτός να καταστεί εφικτός, απαιτείται να αλλάξει η σημερινή πολιτική τιμών των συνεδριών, η οποία είναι: α) εξευτελιστική και β) αντισυνταγματική. Συγκεκριμένα, η αποζημίωση των συνεδριών των Ψυχολόγων να εξισωθούν με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα επαγγέλματα, διότι η έως τώρα αποζημίωση των διαφόρων ειδικοτήτων: α) αντιβαίνει την ισχύουσα λογική των προσλήψεων και αμοιβών στο Δημόσιο επί των θέσεων Τ.Ε. και Π.Ε., αφού οι αμοιβές ορισμένων κλάδων Τ.Ε. είναι επταπλάσιες των αμοιβών των Π.Ε. Ψυχολόγων! (15€ για τους πρώτους και 2,26€ για τους δεύτερους, δηλαδή κάτω και από την ωριαία αποζημίωση του ανειδίκευτου εργάτη 3,52€) και,
β) η ίδια εργασία (π.χ. Ψυχοθεραπεία) όταν ασκείται από Ψυχιάτρους, Παιδοψυχιάτρους, Νευρολόγους αποζημιώνεται με 15€, ενώ όταν ασκείται από Ψυχολόγους 2,26€!

3. Στο Σχέδιο Σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τους Ψυχολόγους επιβάλλεται να προστεθούν και να διορθωθούν τα κατωτέρω, όπως γνωστοποιήσαμε στην Υποεπιτροπή Ειδικής Αγωγής – ΕΚΠΥ:
« Στον Tίτλο: επιβάλλεται να προστεθεί «και λοιπές Ψυχολογικές Πράξεις», διότι η σύμβαση απευθύνεται σε Ψυχολόγους με άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου, οι οποίοι δεν διενεργούν μόνο Ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες και μάλιστα στον ευαίσθητο τομέα της Ειδικής Αγωγής.
Εδάφιο i: απαιτείται να προστεθούν αναλυτικά όλες οι προβλεπόμενες πράξεις των Ψυχολόγων: «Ψυχοθεραπεία (ομαδική, ατομική, θεραπεία συμπεριφορά), εκμάθηση δυσκολιών, Συμβουλευτική γονέων, Ψυχολογική υποστήριξη, ειδική Ψυχολογική εξέταση, Ψυχομετρικός έλεγχος (τεστ νοημοσύνης), εξέταση εκμαθησιακών ανωμαλιών, προβλητικές δοκιμασίες (Rorschach ή TAT)», όπως προβλέπονται στα Π.Δ. «Ιατρικές πράξεις και αμοιβές» (157/91, 163/98, 81/98, 138/90, 427/91, 38/93, 65/96).

Στις ανωτέρω πράξεις, όπως π.χ. στην εφαρμογή ψυχομετρικών και προβλητικών δοκιμασιών, απαιτείται τουλάχιστον τετράωρη εργασία και δεν μπορούν αυτές να αποζημιώνονται εφ’ άπαξ με 3,42€ και 3,87€ αντίστοιχα! Επιβάλλεται, λοιπόν, αναπροσαρμογή και σε αυτές.

Όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει οι οικονομικές αυτές μεταρρυθμίσεις δεν απαιτούν νέα επιβάρυνση στον οικονομικό προϋπολογισμό, απλώς γίνεται δίκαιη ισοκατανομή των προβλεπομένων κονδυλίων.

Ευελπιστούμε, αξιότιμε κ. Υπουργέ, να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας τις ανωτέρω θέσεις μας, προκειμένου να εκσυγχρονίσετε τον Κανονισμό Παροχών Υγείας επί το δικαιότερον. Για το λόγο αυτόν θα θέλαμε να μας ορίσετε, το συντομότερο δυνατό, μια συνάντηση μαζί σας ή με κάποιο συνεργάτη σας, ώστε να αναπτύξουμε και δια ζώσης τις απόψεις μας.

Με εξαιρετική τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
H Πρόεδρος,
Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα - Κλινικός Ψυχολόγος

Η Γεν. Γραμματέας,
Βασιλική Δ. Καραγιάννη - Κλινικός Ψυχολόγος

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Επιμέλεια & μετάφραση άρθρων, Τμήμα Σύνταξης Πύλης Ψυχολογίας psychology.gr
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr