• Η έρευνα για τη χρήση της ενέργειας του φωτός, άρχισε τελευταία να αποτελεί αντικείμενο της κβαντικής επιστήμης, με πολλές μορφές και εκφάνσεις, ακόμη βέβαια, σε ένα ερευνητικό αρχικό στάδιο.

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ