Τις προϋποθέσεις για την ορθή λειτουργία των νέων Τμημάτων Ψυχολογίας θέτει η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ) με επιστολή της προς τον υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου.

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019

Τις επιστημονικές θέσεις της αναφορικά με τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών στην Ψυχολογία και κατ’ επέκταση την επιστημονική επάρκεια των απόφοιτων μελλοντικών ψυχολόγων, τονίζει με επιστολή της προς τον υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, έπειτα από την πρόθεση του υπουργείου να διπλασιάσει τα Τμήματα Ψυχολογίας στα ελληνικά ΑΕΙ, τα οποία θα ανέρχονται πλέον σε οκτώ, από τέσσερα που ήταν μέχρι σήμερα.

Η ΕΛΨΕ, η οποία αποτελεί τον επιστημονικό φορέα της Ψυχολογίας στην Ελλάδα, με πάνω από 700 μέλη, στην πλειονότητά τους Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων της χώρας, επισημαίνει ότι αν και δεν κλήθηκε σε διάλογο αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ίδρυσης νέων Τμημάτων Ψυχολογίας, -όπως άλλωστε δεν κλήθηκαν ούτε τα υπάρχοντα Πανεπιστημιακά Τμήματα Ψυχολογίας-, έστω και εκ των υστέρων θεωρεί σημαντικό να εκφράσει τις θέσεις της.

Μάλιστα, με την επιστολή της αυτή συντάσσεται και συνυπογράφει την κοινή επιστολή των τεσσάρων εν λειτουργία Τμημάτων Ψυχολογίας, που έχει ήδη αποσταλεί προς τον υπουργό Παιδείας.

Η Εταιρεία υπογραμμίζει ότι θεωρεί τη δημιουργία νέων Τμημάτων Ψυχολογίας ευκαιρία για την ανάπτυξη των σπουδών και της πρακτικής της Ψυχολογίας στη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται οι όροι επαρκούς κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της Ψυχολογίας.

Αυτό απαιτεί αυξημένες εργαστηριακές υποδομές και κατάλληλες υποδομές πρακτικής άσκησης. Για την επάρκεια στην άσκηση του επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, είναι απαραίτητες μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης, επιπλέον των βασικών σπουδών.

Είναι συνεπώς απαραίτητα:

α) η παροχή επαρκούς υλικοτεχνικού εξοπλισμού και προσωπικού τόσο στα νέα όσο και στα υπάρχοντα Τμήματα,
β) ο περιορισμός του αριθμού των εισερχόμενων φοιτητών στο σύνολο των Τμημάτων,
γ) η ενίσχυση της δυνατότητας μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης.

Η εξασφάλιση των παραπάνω συνθηκών, τονίζεται στην επιστολή, την οποία υπογράφουν εκ μέρους του δ.σ. της ΕΛΨΕ η Πρόεδρός της, καθηγήτρια Μαρία Πλατσίδου και η Γενική Γραμματέας επίκουρη καθηγήτρια Αλεξάνδρα Καρούσου, είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ποιότητας των βασικών σπουδών στην Ψυχολογία και την παροχή κατάλληλης εξειδίκευσης για την άσκηση του επαγγέλματος. Τα παραπάνω είναι, εν τέλει, αναγκαία για την προστασία και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας.

Η επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας καταλήγει, τονίζοντας την αναγκαιότητα δημιουργίας Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ψυχολόγων, με θεσμικό ρόλο την πιστοποίηση των προσόντων των επαγγελματιών Ψυχολόγων και των Ειδικεύσεών τους αλλά και τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων του επαγγέλματος όπως η πιστοποίηση των φορέων της Πρακτικής Άσκησης Ψυχολογίας.

H Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία είναι διατεθειμένη να συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις στη δημιουργία του φορέα αυτού.

Για την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία:
H πρόεδρος,  Μαρία Πλατσίδου & η Γενική Γραμματέας, Αλεξάνδρα Καρούσου.

 

Το ιστορικό της υπόθεσης

Για την πλήρη ενημέρωση και κατανόηση του θέματος, διαβάστε τα παλαιότερα ρεπορτάζ της Πύλης Ψυχολογίας, σχετικά με το θέμα της ίδρυσης νέων σχολών ψυχολογίας στα ελληνικά Πανεπιστήμια:

Πανεπιστημιακές σπουδές Ψυχολογίας. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν τέσσερα τμήματα Ψυχολογίας στη χώρα (δύο στην Αθήνα, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Κρήτη) με αρκετές δυσκολίες, γιατί υποδέχονται περισσότερους φοιτητές από όσους αντέχουν.

Ενώ η σωστή εκπαίδευση των φοιτητών απαιτεί κατάλληλη εργαστηριακή και σεμιναριακή υποστήριξη, καθώς και φροντίδα για πρακτική άσκηση, διαχρονικά η πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει την ψυχολογία ως ένα θεωρητικό αντικείμενο που μπορεί να διδαχθεί σε μεγάλα ακροατήρια αμφιθεάτρων. Περαιτέρω, εξαιτίας αυτής της παρανόησης, οι εισακτέοι στα τμήματα Ψυχολογίας προέρχονται από τη θεωρητική κατεύθυνση των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο για να ανταποκριθούν σε μαθήματα στατιστικής, μεθοδολογίας και βιοψυχολογίας αλλά ούτε στα υπόλοιπα μαθήματα, τα οποία στην πλειονότητά τους απαιτούν τέτοιες γνώσεις.

Νέες σχολές ψυχολογίας σε Γιάννενα, Βόλο, Φλώρινα, Κομοτηνή

Ενώ το λογικό θα ήταν για το υπουργείο να ενισχύσει τα ήδη υπάρχοντα τμήματα ώστε να εκπαιδεύσουν αρτιότερα τους φοιτητές τους σε προπτυχιακό επίπεδο, αλλά και να δημιουργήσουν περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα, σκέφτεται να διπλασιάσει τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ψυχολογίας της χώρας.

Ηδη έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της ίδρυσης του Τμήματος Ψυχολογίας στα Γιάννενα, ενώ έχει δεχθεί προτάσεις για τη λειτουργία αντίστοιχων τμημάτων στον Βόλο, στη Φλώρινα και στην Κομοτηνή. 

Διαβάστε σχετικά κείμενα στο Psychology.gr :

 

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Επιμέλεια & μετάφραση άρθρων, Τμήμα Σύνταξης Πύλης Ψυχολογίας psychology.gr
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr