Ακρόαση άρθρου......

Το κοινωνικό δίκτυο είναι μία ανεξάντλητη πηγή ανταλλαγής πληροφοριών, επικοινωνίας και ενημέρωσης. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι αυτές του οι ιδιότητες πολλές φορές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ερωτικές μας σχέσεις.

Πολλές έρευνες έχουν αναδείξει τη σύνδεση μεταξύ των κοινωνικών μέσων και της απιστίας, αλλά και τη σύνδεση των κοινωνικών μέσων με τη δημιουργία νέων ειδών απιστίας (λ.χ. texting, sexting κ.ά.).

Ένα από τα βασικά αίτια στα οποία στηρίζεται η σύνδεση των κοινωνικών μέσων με την απιστία, είναι η δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με μία πληθώρα νέων - άγνωστων ανθρώπων.

Αυτό φαίνεται πως δύναται να επηρεάσει μία σχέση με δύο τρόπους.

Από τη μία μεριά, το ένα μέλος της σχέσης μπορεί να αισθανθεί πίεση, ανασφάλεια ή παραμέληση, όταν ο/η σύντροφός του ασχολείται υπερβολικά με τα social media και εξαιτίας αυτού να οδηγηθεί στην απιστία.

Σύμφωνα με μία έρευνα που διεξήχθη από τη Gleeden, ένα από τα κορυφαία site εξωσυζυγικών σχέσεων στην Ευρώπη, πάνω από το 62% των ατόμων που είχαν εξωσυζυγική σχέση, παραδέχτηκαν ότι η χρήση social media από το σύντροφό τους, ήταν ένας από τους λόγους που τους ώθησε στην απιστία, ενώ σύμφωνα με τη Gleeden, πάνω από το 72% των ατόμων που είχαν εξωσυζυγική σχέση, πίστευαν ότι ο σύντροφός τους δαπάνησε πάρα πολύ χρόνο στα social media.

Από την άλλη μεριά, η υπερβολική έκθεση και η πρόσβαση σε πολλές “επιλογές” μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα να αναζητήσουμε νέες σχέσεις, “καλύτερους” συντρόφους ή να πειραματιστούμε εκτός της τρέχουσας σχέσης μας. Πρόσθετα, μπορεί να μας εμποδίζει συνειδητά ή ασυνείδητα να εστιάσουμε και να εμβαθύνουμε στα συναισθήματά μας για το σύντροφό μας.

Μία έρευνα έχει δείξει, ότι η υπερβολική χρήση social media μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη δυναμική και τη φλόγα μέσα στη σχέση. 

Ακόμη, τα κοινωνικά μέσα προσφέρουν ένα πλαίσιο όπου διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό η κρυφή - “παράνομη” επαφή με άλλα άτομα. Η δυνατότητα να δημιουργήσουμε εναλλακτικές σχέσεις χωρίς να υπάρχει απαραίτητα άμεση φυσική παρουσία ή επαφή, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα εμπιστοσύνης.

Εξειδικευμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας .
Διαχείριση Social Media, Διαφήμιση στη Google, Υποστήριξη Επαγγελματικής Ιστοσελίδας, Προβολή στο PSYCHOLOGY.GR, χτίσιμο διαδικτυακού brand...

Πλέον έχουν προστεθεί κοινωνικά νέες διαστάσεις της απιστίας, όπως είναι τα likes, η ανταπόκριση σε ένα μήνυμα, φλερτ μέσω μηνυμάτων κ.ά.. Παρόλα αυτά, υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων που θεωρεί ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν απιστία, εφόσον δεν περιλαμβάνουν ερωτική επαφή ή φυσική συνάντηση.

Αυτή η κοινωνική διπολικότητα σχετικά με το τι θεωρείται πλέον απιστία ή όχι, όταν αυτό συνδυάζεται με το διαδίκτυο, δημιουργεί την ανάγκη επικοινωνίας με τον/την σύντροφό μας προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις, παρεξηγήσεις και εντάσεις.

Ο φόβος, το στρες και η ανασφάλεια που προκύπτουν ως απόρροια των παραπάνω, εφόσον δεν συζητηθούν, μπορούν να οδηγήσουν τα άτομα στο να γίνουν πιο επιφυλακτικά και καχύποπτα απέναντι στον/ην σύντροφό τους.

Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική απομάκρυνση ή εντάσεις ανάμεσα στο ζευγάρι και να αυξήσει τις πιθανότητες απιστίας. Επίσης, ο ανεξήγητος φόβος της απώλειας του συντρόφου μας και η συνεχής σύγκριση του εαυτού μας με άλλους ανθρώπους στα κοινωνικά μέσα, μπορούν να δημιουργήσουν ένα αίσθημα άγχους και ανεπάρκειας κι έτσι, να συμβάλουν στην ανάπτυξη παθολογικού άγχους, στην εμφάνιση προβλημάτων αυτοεικόνας και αυτοπεποίθησης, καθώς και στην εμφάνιση καταθλιπτικής συμπτωματολογίας ή/και σεξουαλικών δυσλειτουργιών

Για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, είναι σημαντικό να είμαστε ενήμεροι για τους τρόπους με τους οποίους τα κοινωνικά μέσα μπορούν να επηρεάσουν εμάς και τις σχέσεις μας.

Στις Σκιές του έρωτα: τα μάτια που με κοίταξαν
Μια υπαρξιακή προσέγγιση για τις σχέσεις, τον έρωτα, την αγάπη, τον σεξουαλικό πόθο.
Συγγραφέας: Πέτρος Θεοδώρου, Εκδόσεις: PSYCHOLOGY.GR

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Αρχικά, θα πρέπει να διασαφηνίσουμε μέσα μας, εάν ο φόβος μίας ενδεχόμενης απιστίας προέρχεται από μέσα μας (λ.χ. προσωπικές ανασφάλειες) ή οφείλεται σε κάτι που κάνει ο/η σύντροφός μας και μας επηρεάζει (λ.χ. τρόπος ομιλίας που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διαδικτυακό φλερτ).

Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και τον σύντροφό μας σχετικά με τις ανησυχίες μας και να λειτουργούμε ως ομάδα για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης, της κατανόησης και της επικοινωνίας στη σχέση μας.

Σεβόμενοι τα όρια και τους φόβους που εκφράζονται και τίθενται από τον/ην σύντροφό μας μπορούμε να αποφασίσουμε από κοινού στο τι θεωρείται για εμάς αποδεκτό, τι θεωρείται απιστία κτλ. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάθε σχέση έχει τη δική της δυναμική και τους δικούς της κώδικες και τρόπο θεώρησης των πραγμάτων, επομένως και τον δικό της τρόπο με τον οποίο ορίζει την απιστία.

Καλό θα ήταν επίσης, να αναπτυχθούν κάποιου είδους άμυνες απέναντι στα λόγια και στις πεποιθήσεις τρίτων που μπορεί εσκεμμένα ή όχι να επηρεάσουν αρνητικά τις ισορροπίες της σχέσης μας.

Ας μη ξεχνάμε ότι η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη και η επικοινωνία παραμένουν τα θεμέλια και το κλειδί μιας υγιούς και βιώσιμης σχέσης, ανεξάρτητα από τις πιέσεις των κοινωνικών μέσων.

 

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Psychreg (2023) Infidelity: When social media stifles a couple’s relationship, Psychreg. Available at: psychreg.org/infidelity-social-media. 

Wales, D. (2022, May 14). How does social media affect marriage and infidelity?. MoodBelle. Available at moodbelle.com/how-does-social-media-affect-marriage-and-infidelity

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Κυριακή Υφαντή
BSc Ψυχολόγος | Κοινωνική & Πολιτική Επιστήμονας
MSc Κλινική Ψυχική Υγεία, Ιατρική ΑΠΘ
Συνδυασμός Θεραπειών