Ακρόαση άρθρου......

Σκοπός:
Μέτρο εκτίμησης των διαθεσεων, των στάσεων και των συμπεριφορικών συμπτωμάτων της ψυχογενούς ανορεξίας με σκοπό τη χρησιμοποίηση του ως προγνωστικού δείκτη αλλά και ως δείκτη του βαθμού βελτίωσης της ψυχογενούς ανορεξίας αλλά και της ψυχογενούς βουλιμίας.


Περιγραφή
:
Το EAT26 αποτελεί την αναθεωρημένη έκδοση του EAT. Περιλαμβάνει μόνο 26 από τα αρχική 40 θέματα και συναποτελείται από τρεις διαφορετικές υποκλίμακες:

1. Δίαιτα: αξιολογεί το βαθμό αποφυγής παχυντικών τροφών και ενασχόλησης του ατόμοι με το να είναι πιο αδύνατο.

2. Βουλιμία και ενασχόληση με την τροφή: αξιολογεί την παρουσία επαναλαμβανόμενων και μη ελεγχόμενων σκέψεων γύρω από την τροφή καθώς και τα συμπτώματα της βουλιμίας.

3. Στοματικός έλεγχος: αξιολογεί το βαθμό αυτοελέγχου γύρω από την πρόσληψη τροφής καθώς και την αντίληψη της πίεσης από άλλους για την απόκτηση του βάρους. 

 

Τρόπος βαθμολόγησης:
Κάθε θέμα απαντάται σε μια κλίμακα έξι διαβαθμίσεων (πάντοτε, συνήθως, συχνά, μερικές φορές, σπάνια, ποτέ) έτσι ώστε αυτός που το συμπληρώνει να μπορεί να δείξει κατά πόσο το κάθε θέμα ισχύει για τον ίδιο ή τον αντιπροσωπεύει. 

 

Κύρια βιβλιογραφική πηγή:
Garner, D. M. Garfinkel P. E. (1979) The eating attitude test: an index of the symptoms of anorexia nervosa. Psychological Medicine, 9, 273-279