Η κλινική ψυχολογία είναι από τους πιο διαδεδομένους και ενδιαφέροντες κλάδους της εφαρμοσμένης ψυχολογίας. Το βιβλίο «Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία», γραµµένο από καταξιωµένους επιστήµονες και ειδικούς του χώρου, εισάγει µε τον καλύτερο και πιο κατανοητό τρόπο τον αναγνώστη στο αντικείµενο µελέτης της κλινικής ψυχολογίας.

Γιατί να προτιμήσετε το βιβλίο Εισαγωγή στην Κλινική ψυχολογία;

 • Περιγράφει αναλυτικά την ιστορία, τα θεωρητικά µοντέλα και το αντικείµενο σπουδών της κλινικής ψυχολογίας.
 • Εξετάζει διεξοδικά την ψυχολογική αξιολόγηση (των νοητικών ικανοτήτων, της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς) και επεξηγεί τα αποτελέσµατά της.
 • Παρουσιάζει τις βασικές αρχές και µεθόδους παρέµβασης της θεραπείας συµπεριφοράς και της ψυχοδυναµικής ψυχοθεραπείας.
 • Σκιαγραφεί τις επαγγελµατικές δραστηριότητες και τους χώρους εργασίας των κλινικών ψυχολόγων.
 • Δεν παραλείπει να κατατοπίσει τους ενδιαφερόµενους για ορισµένες κλινικές ειδικότητες (όπως η συµπεριφοριστική ιατρική, η παιδιατρική ψυχολογία και η δικαστική ψυχολογία).
 • Η δοµή, ο τρόπος γραφής καθώς και τα πολλά αναλυτικά παραδείγµατα, που γεφυρώνουν τη θεωρία µε την πράξη, καθιστούν το έργο ένα σηµαντικό εγχειρίδιο κλινικής ψυχολογίας.

Σε ποιους απευθύνεται;

Εκτός από τους φοιτητές και τους επαγγελµατίες υγείας, και µη ειδικοί αναγνώστες θα βρουν το βιβλίο ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Θα αποκτήσουν ένα στέρεο υπόβαθρο γνώσεων, το οποίο θα τους επιτρέψει να εµβαθύνουν περαιτέρω στην εκπαίδευση, την αξιολόγηση, τη συµβουλευτική, την έρευνα και την πρακτική της κλινικής ψυχολογίας.

Αποκτήστε το βιβλίο των Heiden & Hersen Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία από το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο ψυχολογίας του Psychology.gr

Περιεχόμενα βιβλίου: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία

Κεφάλαιο 1 Ιστορική επισκόπηση
Michael Alessandri, Lynda A. Heiden, και Melisa Dunbar-Welter

 • Τα πρώτα χρόνια της ψυχολογίας
 • Σύγχρονες ρίζες της κλινικής ψυχολογίας
 • Εφαρμογή της ψυχολογίας κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο
 • Η περίοδος ανάμεσα στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους: η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της κλινικής ψυχολογίας
 • Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και τα όσα ακολούθησαν: η εξέλιξη της κλινικής ψυχολογίας
 • Το μέλλον της κλινικής ψυχολογίας

Κεφάλαιο 2 Θεωρητικά μοντέλα στην κλινική ψυχολογία
J. Mark Davis και Henry E. Adams

 • Θεωρητικά ψυχολογικά μοντέλα
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μιας θεωρητικής κατεύθυνσης
 • Θεωρητικά ψυχολογικά μοντέλα και κατευθύνσεις: Είναι απαραίτητη η ύπαρξή τους;

Κεφάλαιο 3 Εκπαίδευση των κλινικών ψυχολόγων
Joseph R. Scotti και Barry A. Edelstein

 • Ιστορική αναδρομή και εισαγωγή
 • Συνέδρια με θέμα την εκπαίδευση των κλινικών ψυχολόγων
 • Μοντέλα ακαδημαϊκής και πρακτικής εκπαίδευσης
 • Ο ακαδημαϊκός τίτλος του διδάκτορα φιλοσοφίας και ο τίτλος του διδάκτορα ψυχολογίας
 • Επαγγελματικές σχολές ψυχολογίας
 • Εκπαίδευση επιπέδου μάστερ
 • Ακαδημαϊκή αναγνώριση από τον ΑΡΑ
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παρακολούθησης ενός αναγνωρισμένου προγράμματος
 • Πρακτική άσκηση
 • Ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών
 • Διδακτική εμπειρία
 • Ερευνητική εμπειρία
 • Κλινική εμπειρία
 • Λίγες πληροφορίες για τη μεταδιδακτορική εκπαίδευση
 • Επαγγελματική εξέλιξη
 • Επαγγελματικές οργανώσεις
 • Μέρος Δεύτερο: Εκτίμηση και αξιολόγηση

Κεφάλαιο 4 Αξιολόγηση νοητικών ικανοτήτων
Robert L. Hale και Elizabeth A. Green

 • Ορισμός της νοημοσύνης
 • Η πρακτική χρήση έναντι των θεωρητικών ορισμών
 • Η ιστορία των τεστ νοημοσύνης
 • Απαραίτητες δεξιότητες για τη χορήγηση και την ερμηνεία των τεστ
 • Tεστ νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται ευρέως στη σημερινή εποχή

Κεφάλαιο 5 Αξιολόγηση της συμπεριφοράς
William H. O'Brien και Stephen N. Haynes

 • Αξιολόγηση της συμπεριφοράς: θεμελιώδεις έννοιες

Κεφάλαιο 6 Αξιολόγηση της προσωπικότητας
Yossef S. Ben-Porath και James N. Butcher

 • Γενική θεώρηση των ψυχολογικών τεστ
 • Ιστορική θεμελίωση της αντικειμενικής αξιολόγησης της προσωπικότητας

Κεφάλαιο 7 Συνέντευξη
Arthur N. Wiens και Angelique G. Tindall

 • Συνέντευξη και συζήτηση
 • Συνέντευξη στην κλινική ψυχολογία: γενική θεώρηση
 • Μέρος Τρίτο: Παρέμβαση

Κεφάλαιο 8 Συμπεριφοριστικές μέθοδοι
Eileen D. Gambrill

 • Αρχές της συμπεριφοριστικής πρακτικής

Κεφάλαιο 9: Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία
Stephen F. Butler, Herbert Demmin, και Hans H. Strupp

 • Η ψυχαναλυτική θεωρία
 • Μέρος Τέταρτο: Επαγγελματικές δραστηριότητες και χώροι εργασίας

Κεφάλαιο 10 Παροχή ψυχολογικών συμβουλών (Διεπαγγελματική συμβουλευτική)
Frank A. De Piano και Michel Hersen

 • Ορισμός και γενική περιγραφή
 • Ευκαιρίες για παροχή συμβουλών

Κεφάλαιο 11 Έρευνα
Jeffery B. Allen και Alan M. Gross

 • Η επιστημονική μέθοδος
 • Ταξινόμηση των στρατηγικών της επιστημονικής έρευνας

Κεφάλαιο 12 Ιδιωτική άσκηση επαγγέλματος
Steven T. Fishman και Michael V. Pantalon

 • Ξεκινώντας την επαγγελματική άσκηση
 • Η πλήρης έναντι της μερικής επαγγελματικής απασχόλησης
 • Ο γενικός έναντι του εξειδικευμένου επαγγελματία
 • Η ατομική άσκηση έναντι της ομαδικής άσκησης του επαγγέλματος

Κεφάλαιο 13 Ψυχιατρικά νοσοκομεία
Kim T. Mueser και James D. HerbertΕισαγωγή

 • Περιγραφή του ψυχιατρικού πλαισίου
 • Οι ρόλοι των ψυχολόγων στους ψυχιατρικούς χώρους
 • Μέρος Πέμπτο: Κλινικές ειδικότητες

Κεφάλαιο 14: Συμπεριφοριστική ιατρική
Anthony J. Goreczny

 • Κατευθυντήριες οδηγίες γενικής αξιολόγησης

Κεφάλαιο 15 Παιδιατρική ψυχολογία
James W. Sturges και Roland S. Drabman

 • Φροντίδα και μέριμνα για το παιδί

Κεφάλαιο 16 Δικαστική ψυχολογία
Charles Patrick Ewing

 • «Τι σχέση έχει η ψυχολογία με τα πτώματα;»
 • Οι ιστορικές ρίζες της δικαστικής ψυχολογίας

Ερωτήσεις για μελέτη

Λίγα λόγια για την κλινική ψυχολογία

Η κλινική ψυχολογία γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη τα πρώτα χρόνια ύπαρξής της και οι ιστορικές και κοινωνικοπολιτισμικές επιρροές σε αυτό το χώρο είναι εμφανείς. Το ενδιαφέρον που παρατηρήθηκε από την αρχή για τις εμπειρικές μελέτες, και ειδικά για τη μελέτη των ατομικών διαφορών συνέβαλε στην εδραίωση των θεμελίων της κλινικής ψυχολογίας στον τομέα της έρευνας και της αξιολόγησης.

Οι εφαρμογές της κλινικής θεραπείας ήλθαν ως ανταπόκριση στις κοινωνικές απαιτήσεις του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, αφού οι κλινικοί ψυχολόγοι έκαναν την εισοδό τους στο χώρο της θεραπείας, που παραδοσιακά κυριαρχούνταν από τους γιατρούς. Οι θεραπευτικές υπηρεσίες που παρείχαν οι κλινικοί ψυχολόγοι βοήθησαν ιδιαίτερα τους στρατιώτες που επέστρεφαν από τον πόλεμο έχοντας πολυποίκιλες ψυχολογικές ανάγκες.

Η κυβερνητική και δημόσια υποστήριξη κατά τη διάρκεια των μεταπολεμικών περιόδων προώθησε την ανάπτυξη της κλινικής ψυχολογίας ως ανεξάρτητου επαγγέλματος. Η τάση αυτή έγινε ιδιαίτερα εμφανής μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δόθηκε χρηματοδότηση για εκπαιδευτικά προγράμματα και πρακτικές ασκήσεις, ο APA πρόσφερε επαγγελματική αναγνώριση σε όσους έδειχναν ενδιαφέρον για κλινικές εφαρμογές, και το δημόσιο αίσθημα απέναντι στην κλινική ψυχολογία έγινε ιδιαίτερα ευνοϊκό.

Την ίδια περίοδο τέθηκαν σε ισχύ νόμοι για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και διατυπώθηκαν οι αρχές δεοντολογίας για την άσκηση της ψυχολογίας.

Ενώ στα πλαίσια της κλινικής ψυχολογίας γινόταν κάποτε μόνο η αξιολόγηση και η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στα παιδιά, τώρα συμπεριλαμβάνονται πολυποίκιλες επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως η έρευνα, η αξιολόγηση και η θεραπεία. Πελάτες πλέον των κλινικών ψυχολόγων είναι επίσης ενήλικες αλλά και ολόκληρες οικογένειες, και στις κλινικές περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται τώρα ασθενείς με νευρωτικές και ψυχωτικές διαταραχές. Η κλινική ψυχολογία επιπλέον ασκείται σε πανεπιστήμια, ιατρικές σχολές, νομικά ιδρύματα και νοσοκομεία.

Σήμερα η κλινική ψυχολογία εξακολουθεί να διαμορφώνεται δεχόμενη κοινωνικοπολιτισμικές και ιστορικές επιδράσεις.

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που ασκούν επίδραση στο χώρο της κλινικής ψυχολογίας είναι:

1) η αυξανόμενη αντιπαράθεση ανάμεσα στους κλινικούς και τους ερευνητές στις επαγγελματικές οργανώσεις

2) η οικονομική αστάθεια που οδηγεί στις περικοπές της κυβερνητικής χρηματοδότησης για εκπαιδευτικά προγράμματα και κλινική έρευνα

3) η αυξανόμενη πίεση από τις ασφαλιστικές εταιρείες για την τροποποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τη μείωση του κόστους της θεραπείας και

4) οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική πολιτική των ΗΠΑ.

Η αντίδραση της κλινικής ψυχολογίας σε τέτοιου είδους πιέσεις επηρέασε τη διαμόρφωση της κατά τη διάρκεια της πορείας της.

*Το παρόν άρθρο περιλαμβάνει αδειοδοτημένο απόσπασμα από το βιβλίο Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πεδίο. 

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Χρύσα Πράντζαλου

e psy logo twitter2Τμήμα Σύνταξης της Πύλης Ψυχολογίας Psychology.gr
Επιμέλεια και συγγραφή άρθρων, μετάφραση & απόδοση ξενόγλωσσων άρθρων.
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr