Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα με θέμα: Η σχέση της Τελειομανίας και των Στρατηγικών Αντιμετώπισης με την Ψυχολογική Ευελιξία/Ακαμψία και τα Συμπτώματα Άγχους, Κατάθλιψης, Στρες

Καλείστε να συμμετάσχετε στην παρακάτω έρευνα που σκοπό έχει να διερευνήσει την επίδραση της ψυχολογικής ευελιξίας/ακαμψίας, της τελειομανίας και των στρατηγικών αντιμετώπισης στα συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους και στρες σε ελληνόφωνους πολίτες 18-65 ετών.

Η παρούσα έρευνα έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ ΕΠ 2023 01 298)

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων δεν αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από 35 λεπτά.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική και δεν προτείνεται να λάβετε μέρος εάν δεν το επιθυμείτε ή εάν διατηρείτε οποιεσδήποτε επιφυλάξεις. Έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε να απαντήσετε σε οποιαδήποτε ερώτηση απλά παραλείποντας την. Εάν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε να προχωρήσετε στην απόσυρση των δεδομένων σας, μπορείτε εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της έρευνας στο Διαδίκτυο να ζητήσετε τη διαγραφή τους, δίχως να υπάρξει κάποια συνέπεια. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση του πενταψήφιου προσωπικού κωδικού συμμετοχής που θα συμπληρώσετε πριν την έναρξη των ερωτηματολογίων. Συνιστάται να καταγράψετε ή απομνημονεύσετε τον προσωπικό σας κωδικό συμμετοχής, διότι σε περίπτωση απώλειας του η διαγραφή των δεδομένων σας δεν θα είναι εφικτή.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γίνεται σε ένα πνεύμα απόλυτης ανωνυμίας, καθώς δεν ζητούνται πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση σας.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες που δίνονται θα γίνει αποκλειστικά από την επιστημονική ομάδα (φοιτήτριες και υπεύθυνοι επόπτες), ενώ τα ακατέργαστα δεδομένα της έρευνας θα φυλαχθούν σε υπολογιστή με κωδικό ασφαλείας και θα καταστραφούν εντός δύο ετών μετά τη διεξαγωγή της έρευνας. Τέλος, η επεξεργασία και πιθανή δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε επιστημονικά συνέδρια/περιοδικά θα γίνει συλλογικά, και όχι εξατομικευμένα.

Δεν θα προκύψει κάποιο προσωπικό όφελος από τη συμμετοχή σας στην έρευνα, ωστόσο θα συνεισφέρετε μέσω των δεδομένων σας στην περαιτέρω κατανόηση των ψυχολογικών παραγόντων που επιδρούν στη συναισθηματική κατάσταση των ατόμων. Επιπλέον, θα προσφερθεί βάσει των ευρημάτων της έρευνας η ευκαιρία για τη διαμόρφωση προγραμμάτων σε κοινοτικό και θεραπευτικό πλαίσιο.

Με την συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή δεν αναμένεται να υπάρξει κάποιος κίνδυνος ή συναισθηματική ταλαιπωρία. Ωστόσο, σε περίπτωση που νιώσετε οποιασδήποτε μορφής επιβάρυνση ή δυσφορία συνιστάται η απόσυρση σας. Επιπλέον, προσφέρονται γραμμές δωρέαν ψυχολογικής υποστήριξης στο τέλος του παρόντος ερωτηματολογίου, τις οποίες θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε.

Έχετε το δικαίωμα να απευθύνετε τυχόν παράπονα ή καταγγελίες αναφορικά με το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχετε, στον Καθ. Μάριο Βρυωνίδη, Αντιπρύτανη Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: M.Vryonides @euc.ac.cy

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις ερευνήτριες μέσω των ακόλουθων ηλεκτρονικών ταχυδρομείων:
Ειρήνη Νταφούλη: in221380 @students.euc.ac.cy και Δέσποινα Βαλάκου: dv221442 @students.euc.ac.cy

Επίσης για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους επιστημονικούς υπεύθυνους της έρευνας, Δρ. Χριστοδούλου Άντρια μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: And.Christodoulou @euc.ac.cy και Δρ. Βογαζιανο Πάρι μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: p.vogazianos @euc.ac.cy

Μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο για να συμμετέχετε στην έρευνα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ.

Το PSYCHOLOGY.GR και οι προσκλήσεις συμμετοχής σε έρευνες Ψυχολογίας

Το Psychology.gr, η πύλη της ψυχολογίας στο ελληνικό διαδίκτυο, έχει ένα σταθερό ενδιαφέρον να υποστηρίζει τις έρευνες φοιτητών ψυχολογίας και ειδικών ψυχικής υγείας.

Στείλτε πληροφορίες για την έρευνα που διοργανώνετε, στο info @psychology.gr προκειμένου να προχωρήσουμε σε δημοσίευση στo PSYCHOLOGY.GR

Το κείμενό σας πρέπει να είναι σαφές και περιεκτικό, να περιλαμβάνει τουλάχιστον 300 λέξεις και να εξηγεί ποιος διοργανώνει την έρευνα, ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας, ποιοι μπορούν να συμμετέχουν.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Συντάκτης στην Πύλη Ψυχολογίας - Psychology.gr
Μετάφραση, απόδοση ξενόγλωσσων άρθρων.
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr