Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποτελεί μέρος της μεταπτυχιακής διατριβής που εκπονεί η κυρία Νικόλτσιου Παναγιώτα στα πλαίσια της φοίτησής της στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Επιβλέπουσα την Καθηγήτρια και Ψυχολόγο Κουνενού Καλλιόπη.

Επαγγελματική εξουθένωση

Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη της συσχέτισης της επαγγελματικής εξουθένωσης με πιθανούς προσωπικούς παράγοντες. Η συμμετοχή σας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα συμβάλει στην κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Ακόμη, θα βοηθήσει στην προαγωγή πρακτικών ώστε τόσο αυτοί να είναι πιο ευχαριστημένοι κατά την εργασία τους όσο και να μην επηρεάζονται τα οφέλη της παροχής συμβουλευτικής και θεραπείας στους θεραπευομένους τους.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί περίπου 15 λεπτά και υποδηλώνει αυτομάτως τη συγκατάθεση σας για συμμετοχή στην έρευνα. Οι απαντήσεις σας σε όλες τις ερωτήσεις είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας. Θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες εμπιστευτικότητας, ηθικής και επιστημονικής δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για να συμμετέχετε στην έρευνα ακολουθήστε στον σύνδεσμο: Έρευνα σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Η έρευνα έχει ολοκληρωθεί)

Η Πύλη Ψυχολογίας - Psychology.gr, έχει ένα σταθερό ενδιαφέρον να υποστηρίζει τις έρευνες φοιτητών ψυχολογίας και ειδικών ψυχικής υγείας. Στείλτε πληροφορίες για την έρευνα που διοργανώνετε, στο info@ psychology.gr προκειμένου να προχωρήσουμε σε δημοσίευση στην Πύλη μας!

Το κείμενο σας πρέπει να είναι σαφές και περιεκτικό, να περιλαμβάνει τουλάχιστον 300 λέξεις και να εξηγεί ποιος διοργανώνει την έρευνα, ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας, ποιοι μπορούν να συμμετέχουν. Είναι αυτονόητο πως κείμενα που περιέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο, δεν θα δημοσιεύονται.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Συντάκτης στην Πύλη Ψυχολογίας - Psychology.gr
Μετάφραση, απόδοση ξενόγλωσσων άρθρων.
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr