• Η ιδέα ότι με το κατάλληλο περιβάλλον τα παιδιά μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και πολύ δυσμενείς πρώιμες εμπειρίεςυποστηρίζεται από μελέτες παιδιών που έζησαν σε ακραίες συνθήκες αποστέρησης.

    Στην ιστορία της ανθρωπότητας υπάρχουν αρκετές αναφορές σε παιδιά-λύκους, τα οποία βρέθηκαν σε άγρια κατάσταση και δεν είχαν ποτέ κοινωνικές επαφές.

  • Η σχετική αποστέρηση - με άλλα λόγια, η αίσθηση του δικαιώματος- σχετίζεται με την προκατάληψη και τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις και διαμαρτυρίες.

    Οι πεποιθήσεις και οι κοινωνικοί κανόνες που συμμερίζονται τα μέλη διαφορετικών ομάδων καθορίζουν αυτό το οποίο θεωρείται δίκαιο και αμερόληπτο.

  • Οι διαταραχές στην πρόσληψη των αισθητήριων πληροφοριών συνήθως λαμβάνουν τη μορφή ψευδαισθήσεων ή παραισθήσεων. Συχνά, γίνεται κάποια σύγχυση μεταξύ των δύο αυτών όρων.

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ