Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Σχολή Επιστημών Υγείας του Τμήματος Ιατρικής, στον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας -Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του/της Επίκουρου Καθηγητή/τριας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοψυχιατρική» του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 03-07-2018

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP5846

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στη γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα 26510-07924 και 2651007201