Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη:

Τριών (3) θέσεων εργασίας στο Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος «Ηλίανθος», στη Δυτική Αττική- Περιστέρι, με ειδικότητες:

  • Εργοθεραπευτής (μερικής απασχόλησης, απογευματινό ωράριο)
  • Ψυχολόγοι (μερικής απασχόλησης)

Η συνεργασία θα έχει την μορφή παροχής έργου ή εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και πιθανότητα ανανέωσης. Η συνεργασία θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  • Αίτηση Υποψηφιότητας
  • Φωτοαντίγραφα Πτυχίων
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Επίσης θα συνεκτιμηθούν: προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο εργασίας, μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές με τη θέση αντικείμενο, πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις σε συναφή με τη θέση αντικείμενα, γνώση χειρισμού Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τίτλο: ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ή ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ έως τις 7/6/2019.

Οι υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν την σχετική αναγνώριση & αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.