θέση εργασίας ψυχολόγου

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης για την υλοποίηση του Υποέργου με α/α: 1 και τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων αυτόεκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών ικανοτήτων μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε κατηγορίας Α’» της Πράξης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη και ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 12 του Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για 1 ψυχολόγο μεταξύ άλλων.

Απαιτούμενα προσόντα (Πτυχίο – Εμπειρία – Δεξιότητες):

  • Πτυχίο στη ψυχολογία της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένης από ΔΟΑΤΑΠ.
  • Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή τη Κοινωνική Ψυχολογία της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο (από ΔΟΑΤΑΠ) της αλλοδαπής.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Πιστοποιημένη γνώση και εμπειρία στη διαχείριση ομάδων.

Συγκεκριμένα η γνώση στην διαχείριση ομάδων προκύπτει από την ύπαρξη τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης στη διαχείριση ομάδων (σεμινάρια, διπλώματα εξειδίκευσης κλπ) από εκπαιδευτικούς φορείς (ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης, δημόσια πανεπιστήμια που
προσφέρουν διπλώματα εξειδίκευσης κλπ). Επίσης, η γνώση στη διαχείριση ομάδων μπορεί να προκύπτει και από την αποδεδειγμένη παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην υποστήριξη ομάδων ή στην ομαδική ψυχοθεραπεία, τα οποία είναι διετούς έως
πενταετούς διάρκειας και προσφέρονται από ιδιωτικούς συλλόγους/οργανισμούς/εταιρείες (παρέχουν βεβαίωση παρακολούθησης), καθώς τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις δεν παρέχονται από κανένα δημόσιο ή άλλο πιστοποιημένο πλαίσιο στην Ελλάδα.

  • Η εμπειρία στη διαχείριση ομάδων λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση πτυχίου και
    προκύπτει με βεβαίωση εργοδότη.

Εμπειρία στην υποστήριξη και ενδυνάμωση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση πτυχίου και προκύπτει από την επαγγελματική εμπειρία σε πλαίσια/φορείς/δομές που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (π.χ με βεβαίωση εργοδότη).

google news iconΗ Πύλη Ψυχολογίας είναι εγκεκριμένος εκδότης (Publisher) στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε πρόσβαση σε όλη την αρθρογραφία καθώς και άμεση ενημέρωση για έρευνες ψυχολογίας και θέματα που αφορούν την επικαιρότητα ψυχολογίας και ψυχικής υγείας: Πύλη Ψυχολογίας - Google News

Εγγραφή στο Newsletter

Απεχθανόμαστε το Spam! Στην 1η λίστα, θα λαμβάνετε emails από την Πύλη Ψυχολογίας για επιλεγμένα άρθρα ψυχολογίας. Στη 2η λίστα, θα λαμβάνετε προτάσεις βιβλίων ψυχολογίας. Στην 3η λίστα, κάντε εγγραφή μόνο αν είστε επαγγελματίας ψυχικής υγείας.

0
Shares