Ανακοινώνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με είκοσι εννέα (29) συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας και επέκταση της Γραμμής 10306 με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης για τον COVID-19»

Θέσεις εργασίας ψυχολόγων

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την κάθε ειδικότητα συνεργατών όπως περιγράφονται παρακάτω, και να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το υπόδειγμα της Πρότασης, το οποίο συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση.

Η υποβολή της πρότασης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψήφιων ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, και συγκεκριμένα μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Εξωτερικός Συνεργάτης Ψυχολόγος Γραμμής 10306

Ειδικότητα: Εξωτερικός Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ψυχολόγος Γραμμής 10306

Πλήθος συνεργατών: Είκοσι ένα (21) άτομα

Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Αντικείμενο σύμβασης:

Συμμετοχή στην υποστήριξη της τηλεφωνικής γραμμής 10306. Η υποστήριξη της γραμμής 10306, θα είναι σε 24ωρη βάση με 6ωρες βάρδιες και πιο συγκεκριμένα: 9-15:00, 15:00-21:00,
21:00-3:00, 3:00-9:00, 7 ημέρες την εβδομάδα. Πέντε (5) βάρδιες την εβδομάδα.

Διάρκεια σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Συνολικό κόστος έργου ανά μήνα:

Η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό των 1.350 ευρώ ανά μήνα. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

Τόπος παροχής έργου: Αιγινήτειο Νοσοκομείο  – Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Για να ενημερωθείτε λεπτομερώς για την σχετική προκύρηξη θέσεων εργασίας κατεβάστε το αρχείο: Θέσεις εργασίας Ψυχολόγων - Γραμμή Υποστήριξης 10306

Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ψυχολόγος για Παρέμβαση στην Κρίση

Ειδικότητα: Εξωτερικός Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ψυχολόγος για Παρέμβαση στην Κρίση

Πλήθος συνεργατών: Τέσσερα (4) άτομα

Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 4

Αντικείμενο σύμβασης:

Συμμετοχή στην υποστήριξη της τηλεφωνικής γραμμής 10306. Η υποστήριξη της γραμμής 10306, θα είναι σε 24ωρη βάση με 6ωρες βάρδιες και πιο συγκεκριμένα: 9-15:00, 15:00-21:00, 21:00-3:00, 3:00-9:00, 7 ημέρες την εβδομάδα. Πέντε (5) βάρδιες την εβδομάδα.

Διάρκεια σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Συνολικό κόστος έργου ανά μήνα:

Η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό των 1.350 ευρώ ανά μήνα. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

Τόπος παροχής έργου: Αιγινήτειο Νοσοκομείο – Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ψυχολόγος για Ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως

Ειδικότητα: Εξωτερικός Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ψυχολόγος για Ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως

Πλήθος συνεργατών: Τέσσερα (4) άτομα

Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 6

Αντικείμενο σύμβασης:

Συμμετοχή στην υποστήριξη των ατόμων που χρήζουν Ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεων, μέσα από την τηλεφωνική γραμμή 10306. Η εξ αποστάσεως Ψυχοθεραπεία θα είναι σε 12ωρη βάση με 6ωρες βάρδιες και πιο συγκεκριμένα: 9-15:00, 15:00-21:00, 5 ημέρες την εβδομάδα

Διάρκεια σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους της σελ. 2, της παρούσας πρόσκλησης.

Συνολικό κόστος έργου ανά μήνα:

Η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό των 1.350 ευρώ ανά μήνα. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις,
ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

Τόπος παροχής έργου: Αιγινήτειο Νοσοκομείο – Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Απαραίτητα προσόντα για την ειδικότητα Ψυχολόγου Γραμμής 10306

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

1. Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
2. Άδεια Άσκησης Ψυχολόγου

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα 

1. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
2. Εμπειρία από συμμετοχή σε τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης σε θέματα ψυχικής υγείας
3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
4. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Απαραίτητα προσόντα για την ειδικότητα Ψυχολόγου για Παρέμβαση στην Κρίση

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

1. Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
2. Άδεια Άσκησης Ψυχολόγου

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα

1. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
2. Εμπειρία στη διαχείριση κρίσης σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ή σε μονάδα διαχείρισης κρίσης (π.χ. αυτοκτονίας) ή σε Κλινική οξέων πειστατικών (μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος)
3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
4. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Απαραίτητα προσόντα για την ειδικότητα Ψυχολόγου για Ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

1. Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
2. Άδεια Άσκησης Ψυχολόγου
3. Πιστοποίηση 4ετούς κατάρτισης σε βραχεία μορφή ψυχοθεραπείας στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία ή σε άλλη μορφή ψυχοθεραπείας

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα

1. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
2. Κλινική εμπειρία στην Ψυχοθεραπεία
3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Για να ενημερωθείτε λεπτομερώς για την σχετική προκύρηξη θέσεων εργασίας κατεβάστε το αρχείο: Θέσεις εργασίας Ψυχολόγων - Γραμμή Υποστήριξης 10306