Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη (1) θέσης εργασίας στο Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κ.Π.Ε. στην Αθήνα, με ειδικότητα: Συντονιστής / στρια Εκπαίδευσης.

Θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης

Η θέση αφορά εργασία εξαρτημένης σχέσης, αορίστου χρόνου, μερικής απασχόλησης: 30 ώρες ανά εβδομάδα, με την προοπτική μελλοντικής αύξησης σε πλήρη απασχόληση. Υπό τις παρούσες συνθήκες της πανδημίας υπάρχει η δυνατότητα για τηλεργασία σε συνδυασμό με επιτόπια παρουσία.

Απαραίτητα προσόντα

 • Επαγγελματίας ψυχικής υγείας.
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το προφίλ της θέσης
 • Προηγούμενη εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή / και εμπειρία για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών (προφορικός και γραπτός λόγος),
 • Ικανότητα αναζήτησης επιστημονικής βιβλιογραφίας και συγγραφής πρωτοκόλλων
 • Εμπειρία στην αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης και στην σύνταξη και υποβολή προτάσεων
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Θα συνεκτιμηθούν

 • Προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε περιβάλλον πολλαπλών απαιτήσεων στον χώρο της επαγγελματικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε περιβάλλον όπου απαιτείτο λήψη πρωτοβουλιών αλλά και συνεργασία με επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς.
 • Προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε ομάδα.

Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη της στρατηγικής της εταιρείας για την εκπαίδευση
 • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Συντονισμός και υποστήριξη των εισηγητών / συνεργατών
 • Συντονισμός διαδικτυακών ή επιτόπιων εκπαιδευτικών συναντήσεων στα πλαίσια υλοποίησης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. (8-10 Σάββατα ή / και Κυριακές το έτος)
 • Αναζήτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με τις δομές και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών, την υποστήριξη αναπτυξιακών στόχων, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του τμήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Αίτηση Υποψηφιότητας
 • Φωτοαντίγραφα πτυχίων ημεδαπής ή τίτλοι αλλοδαπής αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά προηγούμενης εμπειρίας
 • Επιστολή έκφρασης ενδιαφέροντος (motivation letter)
 • Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα ή δεν προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από αρμόδια επιτροπή του φορέα. Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί μετά από συνέντευξη με τους υποψήφιους που θα επιλεγούν για αυτή. Από τους υποψήφιους που θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη θα ζητηθεί να υποβάλουν πριν την υλοποίηση της συνέντευξης, γραπτή έκθεση με τις απόψεις και προτάσεις τους για την ανάπτυξη του τομέα εκπαίδευσης του τμήματος.

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 20/6/2021

Πραγματοποίηση συνεντεύξεων (διαδικτυακά): 25/6 – 5/7/2021

Ημερομηνία έναρξης εργασίας και ανάληψης αρμοδιοτήτων: 18/8/2021

Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διευκρινίσεις και πληροφορίες 10:00 - 14:00, στο τηλέφωνο 210 5731581, Παρασκευή Χούλη