Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του έργου «Migrant Children and Communities in a Transforming Europe (MiCREATE)», αναζητά ψυχολόγο.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του υποέργου 80004 του Έργου «Migrant Children and Communities in a Transforming Europe (MiCREATE)» με κωδικό 80003/1η διαδικασία/2021,το οποίο χρηματοδοτέιται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πλαίσιο χρηματοδότησης ΗORIZON 2020) και υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με επιστημονικά υπέυθυνη την Αν. Καθηγήτρια Νεκταρία Παλαιολόγου, ως εξής:

ΘΕΣΗ 1: Ένας/μία πτυχιούχος Ψυχολογίας με έδρα το ΕΑΠ Πάτρα, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων.

Ένας/μια συνεργάτης/ρια για ανάπτυξη εργαλείων και συμμετοχή στο σχεδιασμό της διαδικτυακής πλατφόρμας και της ιστοσελίδας του έργου, στο πλαίσιο του έργου «Migrant Children and Communities in a Transforming Europe (MiCREATE)» και κωδ. 80003/80004

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο Ψυχολογίας ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού, εφόσον υπάρχει ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ

Συνεκτιμώμενα προσόντα (=Με μονάδες)

  • Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών μαθητών
  • Αποδεδειγμένη ικανότητα χειρισμού Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ2/C2)
  • Kαλή γνώση δεύτερης γλώσσας
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια με αντικείμενο την εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών μαθητών
  • Συναφές συγγραφικό έργο (Δημοσίευση σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου ή σε περιοδικό στην αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενο του έργου)

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της έως και 31/12/2021 με δυνατότητα ανανέωσης

Αμοιβή: H αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του εκάστοτε Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και ανέρχεται σε ποσό έως 1.400,00€ μικτά.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες (μόνο φυσικά πρόσωπα) υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα Apps.Eap.gr/elke (διαδικασία: 80003_υποέργο 8004/1η διαδικασία/2021) εντός της αποκλειστικής προθεσμίας: 25/08/2021 (23:59).

Δίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας:

Σχετικά με την πρόσκληση - ΕΛΚΕ, τηλέφωνο: 2610-367673/4, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Σχετικά με το έργο - Νεκταρία Παλαιολόγου, Αν. Καθηγήτρια ΕΑΠ, τηλέφωνο: 2610367882, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Σχετικά με τυχόν τεχνικά προβλήματα ΤΕΕ, Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης, τηλέφωνο: 2610-367900, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Elke.Eap.gr/5056.