Ανάρτηση αγγελίας: 15 Σεπτεμβρίου 2011
Η Δίοδος αναπτύσσεται οργανώνοντας πρωτοποριακά, υψηλής ποιότητας σεμινάρια και Προγράμματα Σπουδών, με εξαιρετικούς εκπαιδευτές διεθνούς αναγνώρισης από το San Fransisco μέχρι το Τόκιο.

Αναζητούμε νέους συνεργάτες για να στηρίξουν την προσπάθεια μας αυτή, να βελτιωθούμε και να συνεχίσουμε να φέρνουμε στους μαθητές μας τις καλύτερες εκπαιδεύσεις στο χώρο της Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας.

Πιο συγκεκριμένα, ζητούμε νέους συνεργάτες:

(Α)  για το τμήμα προώθησης στον τομέα Συμβουλευτικής ? Ψυχοθεραπείας

προκειμένου να ενημερώνουν δυνητικούς σπουδαστές για σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια ή/και Προγράμματα Σπουδών.

Η συνεργασία μπορεί να είναι σε βάση πλήρης ή μερικής απασχόλησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

ισχυρό κίνητρο, δυναμικότητα και ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, καλή χρήση των Η/Υ. Επιθυμητή η σχετική εμπειρία στην προώθηση και η εκπαίδευση στη Ψυχολογία, Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική ή στα επαγγέλματα ψυχικής υγείας.

(Β) για τις μεταφράσεις εκπαιδευτικών κειμένων και για τη διερμηνεία σεμιναρίων.

Στις γλώσσες: Ιαπωνικά, Ισπανικά και Γαλλικά. Επιθυμητή η πρότερη εμπειρία και η εκπαίδευση σε κάποια ειδικότητα σχετική με τα επαγγέλματα ψυχικής υγείας.

(Η ανταμοιβή για τις μεταφράσεις συνήθως γίνεται στη βάση ανταλλαγής με δωρεάν συμμετοχή στα προγράμματα σπουδών ? κατάρτισης της ΔΙΟΔΟΥ)

(Γ) για τη διδασκαλία μαθημάτων Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής.

Η Δίοδος αναζητά συνεργάτες για την ακαδημαϊκή υποστήριξη του νέου τμήματος Συμβουλευτικής και του Τετραετούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος στη Gestalt θεραπεία.

Επιθυμητή η πρότερη διδακτική εμπειρία

 Επίσης αναζητούμε ακαδημαϊκό συνεργάτη με εξειδίκευση στην Ψυχοσωματική ή σε θέματα που αφορούν το στρες.

Επιπλέον, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις για καινούργια σεμινάρια, Προγράμματα Σπουδών. Παρακαλούμε, μη διστάσετε να μας προτείνετε νέες ιδέες για σεμινάρια, εκπαιδεύσεις ή για τη σύσταση συγκεκριμένων εκπαιδευτών.