Νέα θέση εργασίας λογοθεραπευτή, στην κινητή μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου.

Το "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)" στο πλαίσιο του "Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)" για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας: (2α) «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031713.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Υποψηφίους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου με ειδικότητα:
Για το υποέργο 2: Ενίσχυση Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Χίου (Κ.Μ.Ψ.Υ.) με παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες

Ένας/μια (1) Λογοθεραπευτής/τρια (μερικής απασχόλησης)

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας διάρκειας 8 μηνών (3/2023-10/2023).

Α. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση Υποψηφιότητας
 • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Άδεια οδήγησης

Β. Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής συνοψίζονται παρακάτω:

Λογοθεραπευτής/τρια:

 • Απόφοιτος/η ΤΕΙ Λογοθεραπείας, Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Πανεπιστημίων εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα συνεκτιμηθούν.
 • Προηγούμενη εμπειρία στο χώρο της ψυχικής υγείας θα συνεκτιμηθεί.
 • Προσωπικότητα (συνέντευξη με Επιστημονικό Υπεύθυνο).

Οι υποψήφιοι/ες που δε θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής προσωπικού.

Γ. Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους/στις υποψήφιους/ιες τηλεφωνικά μεταξύ 2-7/3/2023.

Ο/η επιτυχών/χούσα θα ενημερωθεί τηλεφωνικά και οι υπόλοιποι/ες υποψήφιοι/ες θα παραλάβουν ενημερωτική ηλεκτρονική επιστολή ως τις 8/3/2023.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να ασκήσουν ένσταση, κατά των αποτελεσμάτων, προς την Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού μεταξύ του διαστήματος 9-10/3/2023.

Δ. Κατάθεση δικαιολογητικών – ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών

Αιτήσεις συμμετοχής, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα «Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα από την ΚΜΨΥ Χίου» μεταξύ 20/2/2023 – 1/3/2023.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Παπαβασιλείου Αμαλία στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στο 2271020000 (εσωτ. 2 για ΚΜΨΥ ).