Το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει την πλήρωση δύο θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων/ουσων, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στα γνωστικά αντικείμενα :

Α. Κλινική Ψυχολογία & Ψυχική Υγεία και Β. Νευροεπιστήμες για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024, διάρκειας από 01.03.2024 έως 31.08.2024, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης της πίστωσης από το ΥΠΑΙΘΑ.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής
  • Διδακτορικό δίπλωμα ημεδαπής, ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής, συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
  • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας
  • Διδακτική εμπειρία επιθυμητή

Α. Η προκηρυσσόμενη θέση με γνωστικό αντικείμενο Κλινική Ψυχολογία & Ψυχική Υγεία περιλαμβάνει τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων:

1. : Κ.Μ. 6379, Κοινοτική Ψυχολογία (Community Psychology) Εξάμηνο: Εαρινό 2023- 24, Είδος: ΥΕ/ Διάλεξη, ECTS: 4, Ώρες: τρεις (3)/εβδομάδα

Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τις θεωρητικές αρχές, τις ερευνητικές και πρακτικές μεθόδους, καθώς και τις εφαρμογές της Κοινοτικής Ψυχολογίας σε επιμέρους πλαίσια και ομάδες στην κοινότητα, με έμφαση στην κατανόηση και αντιμετώπιση του εξαρτητικού φαινομένου.

2. Κ. Μ.: 6380 Ψυχολογία των Εξαρτήσεων (Psychology of Addictions) Εξάμηνο: Εαρινό 2023-24, Είδος: ΥΕ/ Διάλεξη,ECTS: 4, Ώρες: τρεις (3)/εβδομάδα
Το μάθημα στοχεύει να συμβάλει στην κατανόηση του εξαρτητικού φαινομένου και να εισάγει τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές αρχές για την πρόληψη και την ψυχοκοινωνική και κλινική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτήσεων από ουσίες (π.χ. αλκοόλ, νικοτίνη, παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες), καθώς και άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών (π.χ. εθισμός από το διαδίκτυο, τζόγος, διατροφικές εξαρτήσεις, κ.ά.)

Β. Η προκηρυσσόμενη θέση με γνωστικό αντικείμενο Νευροεπιστήμες περιλαμβάνει τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων:

3.Κ.Μ.6378. Εισαγωγή στην ψυχοφαρμακολογία (Ιntroduction to Psychopharmacology) Εξάμηνο: Εαρινό 2023-24, Είδος: Διάλεξη, ECTS: 4, Ώρες: τρεις (3)/εβδομάδα

Το μάθημα αυτό εστιάζει στις βασικές αρχές ψυχοφαρμακολογίας.

4.Κ.Μ. ΝΕΟ Παιδονευροψυχολογία (Child Neuropsychology), Εξάμηνο: Εαρινό 2023-24 Είδος: Διάλεξη, ECTS: 4, Ώρες: τρεις (3)/εβδομάδα.

Το μάθημα αυτό εστιάζει στη νευροψυχολογία των παιδιών, με έμφαση στις διαταραχές που μπορεί να εμφανιστούν κατά την παιδική ηλικία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν από Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 έως και Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά στο email psych @panteion.gr της Γραμματείας του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Ζητούνται (2) Διδάσκοντες/ουσες στο Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου